بررسی نقش واسطه ای استراتژی زنجیره تأمین بین استراتژی رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین

نویسنده

گروه مدیریت دانشگاه گیلان

چکیده

در این مقاله به­منظور بررسی تناسب استراتژی­های رقابتی و زنجیره تأمین، شرکت­های تولیدی در صنعت یک رویکرد تجربی را مورد بررسی قرار داده است، بنابراین با استفاده از پرسشنامه اطلاعاتی از صنعتگران گرفته شد. این مقاله با تأکید به اهمیت دست­یابی تناسب استراتژیک بین استراتژی رقابتی و SCS شروع شده و به­دنبال آن فرضیه­هایی برای ایجاد نقش واسطه SCS بین CS و عملکرد زنجیره تأمین یا کسب و کار مطرح می­شود. مرور ادبیات شامل ادبیات تناسب استراتژیک، CS، SCS و پیوند تناسب استراتژیک و عملکرد می­باشد. با استفاده از آزمون فرض­های صفر مطرح شده و محاسبات آمار توصیفی برای استراتژی رقابتی، استراتژی زنجیره تأمین، عملکرد شرکت در برابر ترکیب­های مختلف استراتژی، موانع در اجرای شیوه­های زنجیره تأمین برای هر ترکیبی از استراتژی و عملکرد کلی زنجیره تأمین ارائه می­شود. جامعه هدف برای جمع­آوری داده صنایع تولیدی از بخش­های مختلف شامل: خودرو، لوازم الکترونیکی، ساخت ماشین­آلات، صنایع فرآیند و فرآوری مواد غذایی می­باشد. مطالعه مقطعی با استفاده از تحقیقات پژوهشی که بر روی موردهایی که از میان 200 شرکت برتر ایران انتخاب شده­اند، انجام شده است.

کلیدواژه‌ها