وب هوشمند: ابزاری برای تولید و انتشار دانش ضمنی زنجیره تأمین

نویسندگان

1 تجارت الکترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله سعی شده از وب هوشمند برای تولید و انتشار دانش ضمنی زنجیره تأمین استفاده گردد. انتشار صحیح و به­موقع دانش، یک مزیت رقابتی برای هر زنجیره تأمین محسوب شده و اتخاذ یک رویکرد مناسب انتشار دانش در زنجیره تأمین اهمیت بسزایی برای سازمان­ها دارد، زیرا حصول و به‌کارگیری دانش عامل رقابتی کلیدی و منبع استراتژیک و ارزشمند دارایی­های سازمانی محسوب می­گردد. وب معنایی3 و وب2 4 تلاش­هایی هستند که تاکنون برای انتشار دانش در زنجیره تأمین صورت گرفته، لیکن این فناوری­ها قادر به انتشار دانش ضمنی زنجیره نیستند. وب هوشمند از ترکیب وب2 و وب معنایی حاصل می­گردد. ابزارهای وب هوشمند می­توانند فرصت­های جدیدی برای نمایش، رسمی‌سازی، مدیریت و انتشار دانش فراهم نمایند. این ابزارها می­توانند دانش ضمنی را با بهره­گیری از قواعد استنتاجی تولید و با کمک صورگرایی­های وب معنایی رسمی‌سازی ­نمایند. رویکرد پیشنهادی می­تواند ابزاری مفید برای تضمین عملکرد سریع و صحیح زنجیره و صرفه‌جویی در هزینه و زمان محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها