ارائه مدل تلفیقی QFD، FMEA و AHP فازی برای بهبود تصمیم‌گیری در برون‌سپاری لجستیک

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

2 مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

3 مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا

چکیده

در این مقاله رویکردی تلفیقی از ترکیب تکنیک‌های QFD4، FMEA5، AHP6 و تئوری فازی برای ارزیابی و انتخاب بهینه تأمین­کنندگان لجستیک طرف سوم ارائه شده است در این رویکرد معیارهای ارزیابی با استفاده از خانه‌های کیفیت در تناسب با الزامات ذی­نفعان شرکت برون­سپار معرفی می‌شوند با استفاده از روش AHP فازی میزان اهمیت هر یک از ذی­نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری، ارتباطات وزنی در خانه‌های کیفیت و میزان اهمیت هر یک از معیارهای ارزیابی در رویکرد پیشنهادی محاسبه شده و در نهایت از روش FMEA‌‌ برای تجزیه و تحلیل ریسک‌های محتمل که عملکرد زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می‌دهند استفاده شده است. رویکرد پیشنهادی در مقایسه با سایر رویکردهای توسعه داده شده، علاوه بر این که صدای ذی­­نفعان شرکت برون­سپار را در فرآیند تصمیم‌گیری درنظر می­گیرد در ضمن دارای این مزیت نیز می­باشد که ریسک‌های موجود را تجزیه و تحلیل کرده تا فرآیند برون­سپاری لجستیک به بهترین نحو ممکن انجام شود. رویکرد پیشنهادی برای اثبات کارآیی، شرکت تولیدکننده مواد غذایی به­صورت مطالعه موردی به­کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها