مهندسی مجدد زنجیره تأمین: مروری بر مهم‌ترین روش‌ها و مدل‌های اخیر

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج‌ فارس بوشهر

چکیده

بسیاری از شرکت‌های فعال در زنجیره‌های تأمین به­علت فشارهای رقابتی خارجی، کاهش هزینه‌های داخلی و بهبود بهره‌وری مجبور به انجام تغییرات ریشه‌ای و مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار کرده است. در فرآیند گردش و تولید بازمهندسی زنجیره تأمین به شکل‌دهی مجدد روابط بین تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان، کارگزاران و خرده‌فروشان اطلاق می‌شود. این روش یکی از راه‌های ایده‌آل برای مدیریت بهینه زنجیره تأمین، حل چالش‌ها و مشکلات پیش روی زنجیره‌های تأمین است. تاکنون پژوهش‌های زیادی پیرامون کاربرد مهندسی مجدد در مدیریت زنجیره تأمین انجام شده است، لذا این مقاله در نظر دارد ضمن بررسی مفهوم مهندسی مجدد فرآیندهای زنجیره تأمین و چرایی انجام آن را به مهم‌ترین متدولوژی‌ها و مدل‌های ارائه شده برای بازمهندسی زنجیره تأمین در سال‌های اخیر مرور نماید. بی‌تردید مطالعه این مقاله می‌تواند کمک شایانی در جهت مدیریت بهینه زنجیره تأمین و راهنمای جامعی برای پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرآیندها در زنجیره‌های تأمین باشد.

کلیدواژه‌ها