ارزیابی ریسک تقاضا، حمل و نقل کالاهای خطرناک و هزینه راه اندازی در زنجیره تأمین

نویسندگان

1 مهندسی صنایع دانشگاه تهران

2 گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده

وجود ریسک و عدم قطعیت در زنجیره­ تأمین از جمله مهم‌ترین عوامل کاهش سطح خدمت به مشتری و عملکرد زنجیره تأمین می­باشد. با توجه به اهمیت مسئله مدیریت ریسک و رشد روزافزون آن در دهه­ های اخیر، هدف این مقاله توسعه مدل شبکه توزیع در یک زنجیره تأمین با در نظر گرفتن چند سطح ظرفیت، تحت شرایط ریسک برای نخستین بار می­باشد. عوامل تحت ریسک ارائه شده در این مقاله عبارتند از ریسک هزینه راه ­اندازی انبار و کارخانه، ریسک محیطی ناشی از حمل و ­نقل کالاهای خطرناک و ریسک تقاضای تصادفی می­باشند. در پایان مدل اصلاح شده تحت شرایط ریسک ارائه می­شود.

کلیدواژه‌ها