مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن انبار موقت و امکان ارسال جزیی

نویسندگان

1 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتـی امیر کبیر، نویسنده پاسخگو

2 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتـی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی صنایع وسیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتـی امیر کبیر

چکیده

در این مقاله، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با وجود انبار موقت میانی و امکان ارسال جزئی محصولات به مشتریان مورد بررسی‌ قرار گرفته است. وسایل نقلیه پس از ترک انبار، طی‌ مسیرهایی محصولات را از تأمین‌کنندگان  جمع‌آوری کرده به انبار باز می‌گردند و پس از یکپارچه­سازی، اقلام را با توجه به امکان ارسال جزیی بین مشتریان توزیع می‌‌کنند. مسئله مورد نظر NP-Hard بوده و در نتیجه استفاده از روش‌های حل دقیق برای آن ممکن نیست. یک الگوریتم فراابتکاری شبیه­سازی تبرید برای حل مسئله مورد نظر پیشنهاد شده است و نتایج آن برای چهار دسته داده با اندازه­های 5، 10، 20 و 30 جفت مشتری، با حد پایینی که برای مسئله در نظر گرفته شده مقایسه شدند و مشاهده شد که الگوریتم پیشنهادی در زمان معقولی‌ به جواب­های خوبی‌ دست می‌یابد.

کلیدواژه‌ها