مرور ادبیات هماهنگ‌سازی زنجیره تأمین با استفاده از روش نقشه ذهنی

نویسندگان

تهران-اتوبان بابایی-خیابان چمن آرا-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال-گروه صنایع

چکیده

هدف از این مقاله، ساختاردهی، طبقه‌بندی و مصورسازی ادبیات هماهنگ‌سازی زنجیره تأمین با استفاده از روش نقشه ذهنی است. در این روش از تمام مهارت‌های مغز ازجمله درک کلمات، تصاویر، اعداد و رنگ برای ایجاد، مصورسازی، ساختاردهی و دسته‌بندی ایده‌ها بهره برده و ابزار کمکی برای مطالعه و سازمان‌دهی اطلاعات، حل مسائل، تصمیم‌گیری و نوشتن محسوب می­شود. لذا در این مقاله از روش نقشه ذهنی برای انجام مرور ادبیات در خصوص هماهنگ‌سازی زنجیره تأمین که مقالات آن به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش بوده و اتفاق‌نظری بین محققان در مورد آن وجود ندارد، استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها