ارائه روش دومرحله‌ای برای اولویت‌بندی بسته بندی سبز محصولات غذایی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه گروهی فازی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در سال­های اخیر، با رشد روزافزون مصرف منابع محدود، آسیب­های جبران­ناپذیری به محیط‌زیست وارد آمده که سبب ایجاد نگرانی­های زیست‌محیطی در جوامع بشری شده است. یکی از راه­های کاهش آسیب به محیط‌زیست، کاهش اتلاف منابع است. از آنجا که اتلاف مواد غذایی سبب اتلاف منابع زیادی می­شود، کاهش این اتلاف می­تواند نقش بسزایی در کاهش آلودگی زیست‌محیطی ایفا نماید. در این مقاله، اهمیت زیست‌محیطیبسته‌بندی از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است؛ اول اینکه بسته­بندی نامناسب سبب افزایش اتلاف مواد غذایی می­گردد و دوم اینکه خود بسته­بندی نیز می­تواند آثار مخرب زیست‌محیطی به دنبال داشته باشد. در ادامه یک رویکرد دومرحله‌ای بر مبنای سیستم استنتاج فازی و تحلیل شبکه گروهی برای طراحی سبز بسته­بندی محصولات غذایی ارائهمی­شود. این رویکرد در گام اول تأمین حداقل شرایط لازم برای بسته­بندی را تضمین می­کند و در گام دوم، بهترین طراحی برای بسته­بندی یک محصول غذایی را با توجه به عوامل زیست‌محیطیارائه می­نماید.

کلیدواژه‌ها