رویکرد نوین شرکت بوئینگ در مدیریت تأمین ‏کنندگان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مدیر کنترل کیفیت، شرکت پلان

چکیده

با توجه به ارتقاء کمی و کیفی محصولات و خدمات دفاعی کشور، باید سیستم‏ ها و رویه‏ های درگیر در زنجیره ارزش این محصولات و خدمات، از لحاظ کیفیت و ساختار فرآیندی نیز مورد بازبینی قرار گیرند. یکی از این فرآیندها  و سیستم‏ ها در خصوص شبکه‏ سازی و مدیریت تأمین­ کنندگان است که در صورت تحول به موقع و صحیح آن می‏ توان بیش از پیش بر کیفیت محصولات و خدمات سازمان‏ ها و صنایع دفاعی افزود و برخی هزینه‏ هایی که مدل و ساختار سنتی شبکه‏ سازی و مدیریت تأمین‏ کنندگان دربرداشت را به­ طور قابل توجهی کاهش داد. در این میان آگاهی از شیوه‏ های مؤثر و موفق شرکت‏ های بزرگ و پیشرو جهانی در این حوزه، اگر در چارچوب منطقی و درست و با تفکر انسانی- اسلامی و بر مبنای واقعیات محیطی انجام شود می‏ تواند در راستای معماری صحیح شبکه و مسیر درست حرکت سازمان‏ های دفاعی مفید واقع شود. الگوبرداری و استفاده از دانش و تجربیات بشری آنچنان موضوع مهمی است که پیامبر (صلی‏الله علیه و آله)، دستیابی به آن را حتی در چین و ثریا مورد تأیید قرار داده است. بنابراین، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی، قصد دارد با مورد مطالعه قرار دادن شرکت بوئینگ به واکاوی رویکرد نوین ایجاد شبکه همکاران راهبردی و مدیریت مناسب تأمین‏ک نندگان بپردازد.
نتایج حاکی از آن است که شرکت بوئینگ با طراحی و استقرار رویکرد نوین در مدیریت زنجیره تأمین خود توانسته، افزایش هزینه‏، افزایش زمان تحویل و کیفیت نامرغوب که مبین عدم کارایی مدل سنتی است را برطرف و جبران کرده و خود به عنوان یکپارچه­کننده نهایی در زنجیره ارزش محصولات خود (بوئینگ 787) اقدام کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Boeing's New Approach to Supplier Management

نویسندگان [English]

  • Kboroji Borouji 1
  • Neda ghavidast 2
1 MBA Graduate Student, Integrated Management and Soft Technology Department, Malek Ashtar University
2 Quality Control Manager, Pelan Company
چکیده [English]

According to enhancement of the quality and quantity of goods and services in the country's defense sector, it is necessary to revise systems and procedures involved in the value chain of these products and services in terms of quality and the process. One of these processes is, in particular, networking and management of suppliers whose correct and timely transformation can improve the quality of the products and services of defense organizations and industry while reducing significantly some costs of traditional networking and supplier management model and structure. In this regard, knowledge of effective and successful practices of large companies and the global leaders in this field, if in the context of logical and correct and or Islamic human thinking and based on environmental facts is implemented, can be in line with the correct network architecture and the right direction to move the defense organizations be useful. Learning from exemplars and use of knowledge and human experience is such an important issue that the Prophet emphasized its achievement even in China and Pleiades. Therefore, the present study with a descriptive analytical approach, plans to study the Boeing Company to investigate a new approach to creating strategic partners network and proper management of suppliers.
Results show that the Boeing company with the design and deployment of a new approach in its supply chain management could compensate its rising costs, increasing delivery time and poor quality as indicators of the inefficiency of the traditional model, and function as an ultimate integrator of its value chain of products (Boeing 787).