بررسی پیوستگی موانع استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد معادلات ساختاری- تفسیری و اولویت بندی آن با روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: صنعت سیمان استان فارس)

نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت تولید دانشگاه شیراز

2 عضور هیئت علمی دانشگاه غیر انتفاعی فروردین قائمشهر

3 دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

همزمان با آگاه­تر شدن مشتریان در زمینه­ های زیست محیطی، دولت­ها قوانین زیست محیطی سخت­گیرانه­ تری را تدوین می­ کنند. ازاین­رو، صنایع باید تأثیرات زیست محیطی خود را بر زنجیره تأمین کاهش دهند. امروزه در کشور ما تأسیس کارخانجات سیمان با بهره­ گیری از سرمایه­ گذاری­های کلان معمولاً با اشتغال­زایی و جوانب اقتصادی دیگر انجام شده و باعث توسعه روند رو به رشد صنعت سیمان می­ گردد. اما در راستای این منافع اقتصادی آسیب­ های زیست محیطی ناشی از این کارخانجات اجتناب­ ناپذیر است. بر این اساس توجه به محیط زیست برای این صنعت ضروری است. این پژوهش به تجزیه و تحلیل موانع پیش روی زنجیره تأمین سبز شرکت­های کوچک، متوسط و به­ طور خاص صنعت سیمان  می­ پردازد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی موانع پیاده­سازیGSCM پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش مدل ساختار تفسیری به سطح­ بندی این عوامل و دسته­ بندی آنها پرداخته شده است. نتایج این روش نشان می‌دهد که فقدان فناوری، مواد و فرآیندهای جدید، در سطح اول خروجی این مدل قرار داشته و همچنین نیروی پیش برندگی بسیار مناسبی دارد. سپس با استفاده از روش تحلیل شبکه وزن موانع استقرار GSCM تعیین می­ شود. در پایان، درجه اهمیت هر یک از موانع مشخص خواهد شد. نتایج این پژوهش نشان داد که موانع مشکل در حفظ آگاهی­ های محیطی تأمین­ کنندگان و سپس فقدان مشارکت مدیریت ارشد در اتخاذ زنجیره تأمین سبز مقدار وزن بیشتری برخوردار شده‌اند. برای تحلیل خروجی پژوهش از ابزار 2016  EXCEL و MATLAB و SUPER DECISION استفاده شده است. در این پژوهش، برای افزایش کارایی نتایج حاصل از  وزن داده‌ها با استفاده از روش تحلیل شبکه تعیین گردید. همچنین، برای تفسیر میزان تأثیر موانع در استقرار GSCM  به طور همزمان از مدل ساختار تفسیری استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An ISM-Based Correlational Study on Obstacles to Establishing Green Supply Chain in Small and Medium Size Enterprises and Prioritizing them Through ANP: A Case Study on Fars Cement Industry

نویسندگان [English]

  • Milad Fahimi 1
  • Peyman Barzegar Keliji 2
  • Haniyeh Dastyar 1
  • Samaneh Zera’at Pisheh 3
1 M.S. in Production Management, Shiraz University, Corresponding author
2 Faculty Member, Department of Management, Farvardin Ghaemshahr University
3 M.S. in Production Management, Islamic Azad University
چکیده [English]

As clients gain more awareness of environmental issues, governments codify stricter environmental regulations, while industries have to control their environmental effects on the supply chain. Nowadays, considering major investments in establishing cement manufacturing companies in Iran, as well as related job opportunities and other economic dimensions, the cement industry in the country has been following a rising trend. Despite these economic advantages, such companies inevitably contribute to environmental damages, which should be prevented considering environmental regulations. The present study is concerned with analyzing the obstacles to developing green chain supply of small and medium size enterprises in general, while it is specifically concentrated on Fars Cement Industry, Fars, Iran. To do this, primarily the obstacles to implementing GSCM are determined. Then, through the use of the Interpretive Structural Modeling (ISM) the factors are prioritized and categorized. Results of this method showed that lack of technology and new materials and processes counted as the first output of the model, while it showed a suitable force for development. At the next step, Analytic Network Process (ANP) was used to determine the obstacles to establishing GSCM. Finally, the degree of significance of each of the obstacles was determined. Following the whole analysis, results of the study indicated that the obstacle promoting suppliers’ environmental awareness followed by lack of participation of high-ranking managers in adopting green supply chain showed a higher weight. To analyze the output data, Excel, MATLAB and SUPERDECISION were used. To enhance the applicability of the results observed in the study, the weight of the factors were analyzed by ANP. Furthermore, to interpret the degree of effectiveness of each factor in establishing GSCM, ISM was also used

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supply Chain
  • Obstacle to GSCM
  • Interpretive-Structural Modeling
  • Cement Industry
  • Analytic Network Process