نویسنده = علی اصغر غیبی
تعداد مقالات: 1
1. مکانیابی و تخصیص چند‌هدفه در زنجیره تأمین خون مطالعه ‌موردی: استان مازندران

دوره 18، شماره 53، پاییز 1395، صفحه 56-68

پیمان قاسمی؛ مهدی ابراهیمی؛ میلاد نوروززاده؛ علی اصغر غیبی