بهینه سازی زمان جایگزینی و تعویض تجهیزات با استفاده از هزینه چرخه عمر (مطالعه موردی: ناوگان اتوبوس رانی شرکت جوان سیر ایثار)

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی

2 کارشناس معاونت پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

3 مدیر کمیته نت مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی

4 مدیر سیستم نت اداره نگهداری و تعمیرات مع آماد و پشتیبانی

چکیده

یکی از مسائل مهم در حوزه تصمیم­گیری­های لجستیکی سازمان، تعیین زمان بهینه استفاده از تجهیزات می­باشد. مدیران سازمان برای اتخاذ تصمیم­های مناسب باید بدانند که چه زمانی بهترین زمان برای تعویض یا جایگزینی یا خارج کردن تجهیزات از سازمان می­باشد، به­طوری که بیشترین منافع و کمترین هزینه را برای سازمان در بر داشته باشد. در این خصوص شناسایی هزینه­های چرخه عمر و انجام محاسبات برای تعیین عمر بهینه استفاده از تجهیزات، ضروری است. در این مقاله پژوهشی، ضمن معرفی روش هزینه چرخه عمر و محاسبات مربوط به تعیین عمر اقتصادی تجهیزات، نتایج اجرای مدل در شرکت جوان­سیر ایثار برای اتوبوس­های O500، ارائه می­شود. توسعه این سیستم، علاوه بر ارائه تصمیم بهینه در خصوص زمان جایگزینی تجهیزات با توجه به عمر اقتصادی، پایه‌ای برای سایر تصمیم‌گیری­های مدیریتی در خصوص خرید تجهیزات جایگزین، مدیریت و ارزیابی عملکرد کاربران تجهیزات و تعمیرکاران نیز خواهد بود.

کلیدواژه‌ها