مدل‌سازی زنجیره تدارک اقلام در سیستم آماد و پشتیبانی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنایع

2 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مقاله، برنامه­ریزی تدارک اقلام در زنجیره تأمین یک سیستم لجستیک نظامی مورد بررسی قرار می­گیرد. این مقاله در پی تعیین این است که چه مقدار از هر قلم مورد نیاز سیستم لجستیک در هر ماه از هر تأمین‌کننده، تأمین گردد. برای این کار، یک مدل ریاضی با دو تابع هدف ارائه می­گردد. از آنجا که در یک سیستم لجستیک نظامی، تحویل به­موقع اقلام بسیار مهم است تابع هدف اول، هزینه­های تحویل به موقع (شامل هزینه­های کمبود و نگهداری) و خرید سیستم لجستیک را کمیته می­کند. تابع هدف دوم، هزینه حمل ­و نقل تأمین­کنندگان سیستم لجستیک را به­عنوان شریک دیگر زنجیره تأمین، کمینه می‌کند. حل این مدل ریاضی با استفاده از روش‌های تصمیم­گیری چندهدفه (MODM) 3، در مورد سیاست تأمین و حمل اقلام مورد نیاز لجستیک، تصمیم‌گیری خواهد نمود. در پایان، موارد مربوط به پیاده‌سازی مدل و مزایا و معایب آن ارائه خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها