مروری‌ بر مفاهیم‌ لجستیک‌ بازاریابی‌

نویسندگان

چکیده

وظیفة‌ لجستیک‌ یک‌ سازمان‌، تهیه‌ سیستمی‌ است‌ که‌ تأمین‌کننده‌ نیازها، اهداف‌ با حداقل‌ هزینه‌ و زمان‌ ممکن‌ باشد. لذا سیستم‌ لجستیک‌ ارتباط‌ اساسی‌ با عملیات‌ بازاریابی‌ دارد. هر چند وجود یک‌ سیستم‌ لجستیک‌ جامع‌ و منسجم‌ می‌تواند هزینه‌ و زمان‌ را کاهش‌ و کیفیت‌ و مطلوبیت‌ را افزایش‌ دهد، اما در شرایط‌ فعلی‌ که‌ خلاء یک‌ لجستیک‌ جامع‌ احساس‌ می‌شود، وجود زیرسیستم‌های‌ منسجم‌ و قوی‌ تا حدودی‌ می‌تواند به‌ رفع‌ این‌ نقیصه‌ کمک‌ نماید. لجستیک‌ بازاریابی‌، شامل‌ فعالیت‌های‌ حمل‌ونقل‌، انبارداری‌، جابه‌جایی‌ مواد، پردازش‌ سفارشات‌ و در دسترس‌ بودن‌ موجودی‌ می‌شود که‌ انسجام‌ این‌ فعالیت‌ها می‌تواند بر روی‌ کاهش‌ هزینه‌ها و عملیات‌ و ارائه‌ خدمات‌ به‌ مشتریان‌ تأثیر به‌ سزایی‌ بگذارد.

کلیدواژه‌ها