راهکار افزایش اثربخشی OCM در کنترل آلودگی‌ها با استفاده از TPM (مطالعه موردی)

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی جهاد

3 عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

در این مقاله به بررسی سوابق نتایج آنالیز روغن موتور ماشین­ آلات کوماتسو در کارگاه سد مخزنی آغ چای و آلودگی‌های موجود در نمونه­ های روغن که توسط آنالیز روغن شناسائی گردید و هم­چنین بررسی علل پیدایش و مخفی ماندن آلودگی‌ها پرداخته شده است. در این راستا ابتدا علل پیدایش و مخفی ماندن آلودگی‌های خاک، سوخت و آب از دیدگاه فنی و CM4 مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته، سپس این علل از دیدگاه TPM5 بررسی و مشخص شده است و در ادامه مؤلفه­ های افزایش اثربخشی نت موتور ماشین­ آلات کوماتسو از دیدگاه TPM و نقش و تأثیر OCM6 در تعیین هر یک از مؤلفه­ های فوق‌الذکر مشخص گردیده و در نهایت راهکارهای افزایش اثر بخشی OCM با رویکرد TPM در قالب یک مدل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Solution for Increasing the Effectiveness of OCM at Contamination Control Based on TPM (Case Study)

چکیده [English]

This article studies the history of Komatsu machinery engine oil analyze results in Aghchy reservoir dam and impurities in the oil samples that was determined by oil analyze, also surveys causes of contamination genesis and hide.
In this regard, primarily, the causes for genesis and hide of contaminations, including soil, water and fuel were identified and evaluated technically and by CM then TPM, Then the components for increasing the effectiveness of Komatsu machinery motor maintenance according to TPM and role and effects of OCM in determining each of mentioned components was specified. Eventually the solutions for increasing effectiveness of OCM with approach of TPM are presented based on a model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Analyze
  • Total Productivity Maintenance
  • Contaminations
  • Effectiveness

[1] برزگر، ع. الف، "الگوبرداری از بهترین تجربیات در ارتباط با استقرار سیستم TPM به زبان تصویر و نمودار"، 1387.

[2] فراهانی، الف. ح، "بررسی افزایش اثربخشی OCMبا رویکرد نت پیش اقدام جهت موتورهای دیزل در مؤسسه راه ساحل"، پایان­نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) 1389.

[3] رمضانی، س،”کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورهای دیزل با استفاده از نتایج آنالیز روغن“دانشگاه جامع امام حسین(ع)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، 1386.

[4] حاج شیرمحمدی، ع،" نگهداری و تعمیرات بهره‌ ور فراگیر(TPM)"، انتشارات ارکان، 1377.

[5] Carley c, L, “Management of Civil Engineering Support EquipmentMotor Oil Additives”, 2006.