لجستیک الکترونیک محور موفقیت

نوع مقاله: کاربردی

چکیده

اینترنت توانسته است بسترى را درجهت صرفه جوئیهاى عظیم در هزینه هاى زنجیره تامین و نیز افزایش کارآیى خدمات مشتریان فراهم آورد. لجستیک الکترونیک عمدتاً در راستاى اهداف شرکتهایى است که خواهان استفاده از تجارت الکترونیک در بهبود زنجیره تامین خود هستند.این مقاله بر آن است تا لجستیک الکترونیک را وارد حیطه مدیریت زنجیره تامین براى شرکتهایى کند که به صورت سنتى و یا ازطریق اینترنت به تجارت مى پردازند. گذشته از این، نباید فراموش کرد که لجستیک الکترونیک محدود به حمل و نقل نیست بلکه به طور وسیعى وارد حیطه مدیریت استراتژیک، شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic logistics is the focus of success

چکیده [English]

The Internet has been able to provide a platform for huge savings in supply chain costs as well as increased customer service efficiency. Electronic logistics is mainly aimed at companies that want to use e-commerce to improve their supply chain. . Furthermore, it should not be forgotten that e-logistics is not limited to transportation, but has largely entered the realm of strategic management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LOGISTICS-E
  • ONLINE
.......................