ایجاد مدلهای لجستیکی پیشرفته با استفاده از سیستمهای رایانه ای

نوع مقاله: ترویجی

چکیده

مستندات مربوط به چشم انداز مشترک سال ۲۰۲۰ (Joint Vision) اهداف سازمانی و مأموریت های نظامی آمریکا را در آینده مشخص می کند. این سند، «لجستیک متمرکز» را به عنوان یک عنصر کلیدی برای تسلط بر طیف گسترده ای از عملیات جنگی در درگیری های آینده معرفی می کند. بنابراین، لازم است لجستیک حضور خود را در محیط های شبیه سازی رایانه ای افزایش دهد تا بتواند محیط نظامی دنیای واقعی را با تمام پیچیدگی هایش تصویر کند. امروزه، بیشتر محیط های شبیه سازی نظامی، تصویر درست و کاملی از لجستیک و تأثیر آن بر روی توانایی عملیاتی نیروها بدست نمی دهند. بنابر این، برای بررسی کمبود فوق، این مقاله نوعی فناوری پیشرفته را که عبارت از قراردادن جایگزین های دقیق و واقعی لجستیک نظامی در سیستم های شبیه سازی توزیع شده رایانه ای است، مورد بحث قرار میدهد. ما در قسمت اول مقاله، مدل سازی صحیح مورد نیاز لجستیک را در برنامه های شبیه سازی مورد بررسی قرار می دهیم. در قسمت دوم بحثی در مورد پیشنهاد معماری نرم افزار شبیه سازی لجستیک و استفاده از توانایی های آن برای مدل سازی لجستیک را مطرح می کنیم. قسمت سوم مقاله شامل بحثی در مورد سیستم نرم افزاری است که تلفیقی از Ultra Log و Cougaar می باشد و این که چگونه ما آنها را برای استفاده در یک برنامه شبیه سازی توزیع شده پیشنهاد می کنیم، و نیز توانایی های سیستم شبیه سازی را که برای بکار گیری سیستم های یادشده مورد نیاز است مورد توجه قرار می دهیم و خواهیم دید چگونه می توان شبیه سازی را با آنها تلفیق کرد تا بتوان محدودیتهای واقعی لجستیک را در قالب شبیه سازی نظامی معرفی نمود. مقاله با پیشنهاداتی برای فعالیتهای آینده و شرح گام های بیشتری که برای تلفیق لجستیک در شبیه سازی می توان برداشت، خاتمه می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Create advanced logistics models using computer systems

چکیده [English]

Joint Vision Documentary 2020 defines the organizational goals and missions of the US military in the future. The document identifies "centralized logistics" as a key element in mastering a wide range of combat operations in future conflicts. Therefore, logistics need to increase its presence in computer simulation environments so that it can portray the military environment of the real world in all its complexities. Today, most military simulation environments do not provide a complete picture of logistics and its impact on the operational capability of forces. Therefore, to investigate the above shortcoming, this paper discusses an advanced technology that involves the placement of accurate and realistic military logistics alternatives in distributed computer simulation systems. In the first part of the article, we examine the exact modeling required for logistics in simulation programs. In the second part, we discuss the architectural proposal of logistics simulation software and the use of its capabilities for logistics modeling. The third part of the article discusses the software system, which is a combination of Ultra Log and Cougaar, and how we recommend them for use in a distributed simulation program, as well as the capabilities of the simulation system for We need to pay attention to the use of these systems, and we will see how simulation can be combined with them to introduce the real limitations of logistics in the form of military simulation. The paper concludes with suggestions for future activities and further steps that can be taken to integrate logistics into simulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..........
Martin R.Stytz, Shelia B. Banks, Toward Improved Logistics models used by computer - generaed

acors-http://ms.ie.org/siw-log/02f-siw-oz9.pdf