فناوری اطلاعات به عنوان بستری برای توسعه کار از راه دور

نوع مقاله: ترویجی

چکیده

انجام کار از راه دور فعالیتی است که متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان آن را فراهم کرده اند. امروزه انجام کار در خانه با استفاده از فناوری ارتباطات راه دور به طور روزافزون مورد توجه قرار می گیرد و برای این منظور کارکنان مؤسسات مختلف نیازمند ارتباط با شبکه منابع اطلاعاتی خود و تحکیم بیش از پیش آن اند. اما کار از راه دور چه تفاوتهایی را ایجاد می کند؟ در واقع، کارکنان راه دور، نه تنها محل فیزیکی کارشان دستخوش تغییر می شود، بلکه تجهیزات و وسایل کارشان نیز تغییر می کند. با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان فضای اداری را از محدودیتهای قدیم آزاد کرد، بازدهی محیط کاری را افزایش داد و انعطاف پذیری لازم را برای کارکنان فراهم کرد. در این راستا، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی، کلیدهایی برای پشتیبانی از مدیریت تسهیلات مورد نیاز در اختیار می گذارد تا اطمینان یابیم انجام کار از راه دور، به عنوان کارآمدترین روش باعث استفاده بهینه از فضا می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information technology as a platform for the development of remote work

چکیده [English]

Working remotely is an activity that has been made possible by IT professionals. Nowadays, homework using telecommunication technology is becoming increasingly important, and for this purpose, employees of various institutions need to connect with their network of information resources and strengthen it more than before. But what are the differences between working remotely? In fact, remote employees not only change the physical location of their work, but also the equipment and tools of their work. With the use of information and communication technology, office space can be freed from old constraints, increase the efficiency of the work environment and provide the necessary flexibility for employees. In this regard, analysis and planning provide keys to support the management of the required facilities to ensure that remote work, as the most efficient method, makes optimal use of space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Management
  • training
  • remote work
  • Information and Communication Technology
  • flexible work

1- American Management Association (AMA) (2000)."AMA/ITAC Survey on Telework,"

2- Annesley, A. (2000/2001), Teleworking in Ireland: Looking Into The Future".

3- Cawley, S. (2000), "Ready, Steady, Telework".

4- Melnerney, CR. (1999), Providing Data, Information and Knowledge To The Virtual Office:
Organizational Support for Remote Workers, Special Libraties Association, Washington, DC.