تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر لجستیک معکوس در شرکت ایران خودرو با متدلوژی ISM

نویسندگان

1 دانشگاه امیرکبیر

2 کارشناس تولید شرکت ایران خودرو

3 مدیر تولید بدنه سازی رانا شرکت ایران خودرو

چکیده

مفهوم لجستیک معکوس در دهه­ های اخیر به سه دلیل مهم زیر مورد توجه قرار گرفته است: انگیزه­ های رقابتی و بازار یابی انگیزه­ های مستقیم اقتصادی موارد زیست محیطی با تنگ‌تر شدن حد و مرزهای قانونی، انتخاب­های زیادی برای شرکت­ها جز رفتن به سوی اجرای لجستیک معکوس باقی نمی­ ماند. اجرای لجستیک معکوس برای مدیران ارشد یک تلاش همراه با ریسک می­ باشد، زیرا شامل جنبه­ های مالی و عملی است و عملکرد شرکت را در دراز مدت مشخص می­کند. امروزه لجستیک معکوس به یکی از پرچالش­ترین موضوعات در حوزه تأمین صنعت خودرو تبدیل شده است. از این رو تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر که عملکرد لجستیک معکوس را به تعویق می­ اندازد، حائز اهمیت است. در این مقاله سعی شده است تا تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در لجستیک معکوس بیان شود. برای انجام این کار ابتدا ادبیات موضوع بررسی شده و سپس با خبرگان بخش لجستیک و لجستیک معکوس در صنعت خودرو مصاحبه­ های نیمه ساخت یافته­ ای صورت پذیرفته و در نهایت در اثر تطبیق نتایج حاصل از مرور ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان، یازده مورد کلیدی از موانع شناسایی شدند. پس از آن با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری و نیز تجزیه و تحلیل نتایج حاصل، اولویت­ بندی مناسبی از موانع موجود ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Interactions Among the Barriers of Reverse Logistics in Iran Khodro Company (IKCO) with ISM Methodology

چکیده [English]

The concept of reverse logistics has received growing attention in the last decades, due to a number of factors. Competition and marketing motives, direct economic motives and concerns with the environment are some of the important of them. With the legislative measures tightening up, there are not many options left with the companies, but to go for reverse logistics practices. The implementation of these may be a risky endeavor for the top management as it involves financial and operational aspects, which determine the performance of the company in the long run.
Today the reverse logistics has become one of the most challenging subjects in automobile Industry’s supply chain. Hence the recognition of the barriers which hinder the reverse logistics application is so important. Since the researchers usually discuss on the every barrier separately.
There is a need to develop a model which shows all the barriers and their ranking in a sol format. In this paper we tried to find the major barriers in reverse logistics hence we review the published literature in reverse logistics area and we interview with some experts in logistics sector at the specific formats. And at the end we adjust the first phase with the second one. Then we used the interpretive structural modeling to ranking the barriers and identifying the relation between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reverse logistics
  • Returns
  • Barriers
  • Interpretive Structural Modeling (ISM)

]1[حقیقت، لاله، "ضرورت مدیریت زنجیره تأمین و نقش لجستیک معکوس"، کنفرانس نظام تأمین کالا و تجهیزات در طرح‌های عمرانی و صنعتی کشور، 1385.

]2[حاجی علی، حجت اله، " لجستیک معکوس "، 1389.

]3[ فتح اله، مهدی، "لجستیک معکوس حوزه‌ای که مورد غفلت قرار گرفته است"، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1389.

[4] Pohlen, T. L., & Farris, I. M., “Reverse logistics in plastic recycling”. International journal of physical distribution & logistics management, 22(7), 35-47, 1992.

[5] Bayındır, Z.P., Dekker, R. & Porras, E., “Determination of recovery effort for a probabilistic recovery system under various inventory control policies”. Omega, 34, 571-584, 2006.

[6] Croxton, K.L., García-Dastugue, S.J., et al., “The Supply Chain Management Processes”. The International Journal of Logistics Management, 12, 13-36, 2001.

[7] Daniel, S.E., Pappis, C.P. & Voutsinas, T.G., “Applying life cycle inventory to reverse supply chains: a case study of lead recovery from batteries”. Resources, Conservation and Recycling, 37, 251-281, 2003.

[8] De Brito, M.P. & Dekker, R., “A Framework for Reverse Logistics”, 2003.

[9] De Brito, M.P., Flapper, S.D.P. & Dekker, R., “Reverse Logistics: a review of case studies”. Econometric Institute Report, EI 2002-21.

[10] Dekker, R., Inderfurth, K., et al., “Quantitative Approaches for reverse logistics”. Springer-Verlag, Berlin, 2003.

[11] Ravi, V., Shankar, R., “Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics”. Technological forecasting and social change, 72, 1011-1029, 2005.

]12[حقیقت، لاله، "نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین"، نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت زنجیره تأمین و سیستم­ های اطلاعات ، 1386.

]13[پویا، علیرضا، دانشجوی کارشناسی­ ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس.

[14] De Brito, M. P., & Dekker, R., “A framework for reverse logistics”, 2003.

]15[ امام، سید محمدرضا، "جلب مشتریان با ارزش با استفاده از هم­زمانی زنجیره تأمین" فصلنامه لجستیک سال چهارم شماره 11، 1381.

]16[ افقهی، بابک، "لجستیک معکوس"، فصلنامه لجستیک سال چهارم شماره 12، 1381.

]17[ سعیدی­کیا، علی­اکبر و همکاران، "مدیریت زنجیره تأمین"، مجله روش، سال دهم شماره 61.

[18] de Brito, M. P., Flapper, S. D. P., & Dekker, R., “Reverse Logistics: a review of case studies”. Econometric Institute Report, EI 2002-21, 2002.