بهینه کاوی سیستم لجستیک معکوس در سازمان های نظامی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 کاندید دکترای مهندسی صنایع، مدیر گروه پژوهشی آماد (زنجیره تأمین)، مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، پژوهشگر مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی

چکیده

در این مقاله سعی شده است با مطالعه تطبیقی لجستیک معکوس ارتش­های پیشرو و به­ کارگیری نظرات خبرگان این موضوع در سازمان­ های نظامی،‌ روش­ های بهبود در فرآیندها و ساختار لجستیک معکوس در سازمان­ های نظامی استخراج شود. بدین ­منظور در حوزه لجستیک معکوس ارتش­ های عضو ناتو، کشورهای روسیه، انگلستان و امریکا مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گرفت. نقاط قوت و ضعف هر کشور احصا شده و پس از جمع­ بندی و صحه ­گذاری توسط خبرگان، موارد قابل پیاده­ سازی در سازمان مورد مطالعه، راهکارهای بهبود در سه حوزه فرآیندهای تخصصی لجستیک معکوس، فرآیندهای مدیریتی و توانمندسازها دسته­ بندی شد. مطالعه تطبیقی یکی از روش­ هایی است که تحت عنوان الگوبرداری نیز مورد استفاده قرار می­ گیرد، در این روش به­ طور مداوم وضعیت­ ها، پیشرفت­ ها، فناوری و کیفیت خدمات و همچنین سیستم­ های سایر مراکز و سازمان­ های مشابه که پیشرفته­ تر از سازمان ما می­ باشند مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و از مزیت­ های آنها الگوبرداری می­ شود. یکی از زیرسامانه­ های آماد و پشتیبانی در سازمان مورد مطالعه لجستیک معکوس "تعیین­ تکلیف اقلام و تجهیزات" است که به مقوله تعیین وضعیت اقلام و تجهیزات مازاد و بلااستفاده سازمان پرداخته و با انجام این اقدام، وضعیت کالاهای مازاد سازمان به لحاظ قابل استفاده بودن، از رده خارج بودن، قابل واگذاری یا اهداء بودن و مواردی از این دست تعیین می ­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Benchmarking the Reverse Logistics System in a Military Organization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Abbasi 1
  • Hossein Ghaffari Touran 2
  • Hossein Ganbarian 3
1 M.Sc. in Industrial Engineering, University of Imam Hossein (PBHU)
2 Ph.D. Candidate of Industrial Engineering, Manager of Amad (Supply Chain) Research Group, Logistics Studies & Research Center, University of Imam Hossein (PBHU)
3 M.Sc. in Industrial Engineering, Logistics Studies & Research Center, University of Imam Hossein (PBHU)
چکیده [English]

In this paper, we have tried to extract the methods of improvement in the processes and structure of the reverse logistics in a military organization with a comparative study of leading armies reverse logistics and applying expert opinions. For this purpose, the reverse logistics field of the NATO, Russia, United Kingdom and US armed forces was studied and analyzed. The strengths and weaknesses of each country were identified. After summarizing and verifying by the experts, the implementation issues and improvement solutions in the organization studied were grouped in three areas: reverse logistics specialist processes, management processes and enablers.
Comparative study is one of the methods used as a benchmarking. In this method, the status, progress, qualities of services, as well as systems of other similar organizations that are more advanced than our organization are studied and their advantages are benchmarked.
In the organization studied, reverse logistics, as "Determining the status of Items and Equipment," is one of the logistics subsystems that have the task of determining the status of the organization's excessive and unused items and equipment. The state of the surplus goods of the organization is determined in terms of usable, outdated, transferable or donated, and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reverse logistics
  • Benchmarking
  • Military Logistics
  • Recycling
  • Disposal
]1[ زنجیری فراهانی، رضا؛ عسگری، نسرین. "لجستیک معکوس"، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1388.
]2[ "استاندارد دفاعی ایران 1391:1196"، لجستیک معکوس - الزامات.
[3] Hazen B, etc., "Antecedents to and outcomes of reverse logistics metrics", Industrial Marketing Management, 46 (2015) 160–170.
[4] Sudarto S, etc., "The impact of capacity planning on product lifecycle for performance on sustainability dimensions in Reverse Logistics Social Responsibility", Journal of Cleaner Production, 133 (2016) 28–42.
[5] Prakash C, Barua M., "A combined MCDM approach for evaluation and selection of third-party reverse logistics partner for Indian electronics in", Sustainable Production and Consumption, 7 (2016) 66–78.
[6] Guarnieri P, Silva L, Levino N., "Analysis of electronic waste reverse logistics decisions using Strategic Options Development Analysis methodology: A Brazilian case", Journal of Cleaner Production 133(2016) 1105 –1117.
[7] Guo S, ect., "A review on supply chain contracts in reverse logistics: Supply chain structures and channel leaderships", Journal of Cleaner Production, 144 (2017) 387–402 .
[8] Bouzon M, Govindan, Rodriguez C, Govindan K., "Evaluating barriers for reverse logistics implementation under a multiple stakeholders", perspective analysis using grey decision making approach , Resources, Conservation and Recycling, Available online 3 January 2017.
[9]http://www.us.army.mil/suite/page/550262
[10]http://aec.army.mil/usaec/newsroom/awards00.html
[11] EO 13423
[12] http://www.fedcenter.gov/
[13]http://www.dfas.mil/contractorpay/electroniccommerce.html