ارائه مدلی جهت انتخاب مناسب­ترین گزینه از شرکت­های لجستیک طرف سوم در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی صنایع

2 دانشگاه تهران

چکیده

در دهه اخیر موضوع برون­سپاری بخش­های مختلف از فعالیت­های غیرکلیدی در زنجیره­های تأمین، مورد توجه بسیاری از سازمان­های تولیدی و خدماتی در سطح دنیا قرار گرفته است. شرکت­های خدمات لجستیک طرف سوم یا به اختصار 3PL ها، به شرکت­هایی اطلاق می­شود که سازمان­های تولیدی یا خدماتی بخشی یا کل امور لجستیکی زنجیره تأمین خود را به آنها برون­سپاری می­کنند. یکی از ملاحظات مهم در موضوع شرکت­های لجستیک طرف­سوم، انتخاب گزینه مناسب برای همکاری و برون­سپاری فعالیت­های لجستیکی شرکت­ها می­باشد. از این­رو جهت انتخاب یک گزینه مناسب از میان گزینه­های موجود برای برون­سپاری فعالیت­های لجستیکی، باید فرآیند مناسب و جامعی در این خصوص تهیه شود. مدل پیشنهادی این مقاله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و با استفاده از روش Electre می­باشد تا مناسب­ترین گزینه را از میان گزینه­های مورد نظر برای شرکت­های لجستیکی طرف سوم را انتخاب کند. سپس پس از شناسایی معیارهای قابل استفاده، با استفاده از روش دلفی و در دو مرحله پرسش­نامه­هایی تهیه و برای نخبگان و فعالان این حوزه ارسال شد و در نهایت وزن معیارهای مورد استفاده در این مدل تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها