برگزاری «هفتمین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین» به تعویق افتاد.

هفتمین کنفرانس بین‌المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد.

براساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه فوق‌العاده ستاد برگزاری «هفتمین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین»  که عصر روز یکشنبه چهارم اسفندماه در محل مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی برگزار شد، با درنظر گرفتن درخواست‌های مکرر مشارکت‌کنندگان و همچنین بخشنامه‌های وزارت بهداشت و وزارت علوم، در حالیکه همه تدابیر لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر بزرگترین گردهمایی فعالان لجستیکی و زنجیره تامینی کشور، تدارک دیده شده بود و علی‌رغم میل باطنی برگزارکنندگان به دلیل سطح آمادگی کامل برگزاری رویداد؛ موضوع تغییر زمان برگزاری کنفرانس با توجه به شرایط ویژه کشور به تصویب رسید.