نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین

 شماره مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 3/123153

 این نشریه از قوانین Committee on Publication Ethics ) COPE) پیروی می کند.

دوره انتشار: فصلنامه

 مقالات این نشریه در پایگاه علوم استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه می شود.

با توجه به سیاست نشریه انواع مقالات: پژوهشی، مروری، مطالعه موردی، کاربردی، مفهومی و ترویجی در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین، در اولویت بررسی و چاپ قرار دارند.

قابل توجه نویسندگان محترم: تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه اصالت مقاله از منوی اطلاعات نشریه/ اصول اخلاقی انتشار مقاله ضروری می­ باشد.

زمینه مطالعاتی

شاخه علم لجستیک و زنجیره تأمین از مباحث روز و بسیار کاربردی بوده که همه سازمان ها به نوعی با آن سروکار دارند. تحولات اقتصادی، الزامات بازار، شدت رقابت، ظهور فناوری های جدید، تغییرات سطح انتظارات مشتریان و سازمان ها و تنوع عوامل تأمین، همگی از جمله عواملی است که موجب تعریف و طراحی نگرش مدیریت زنجیره تأمین در سازمان ها شده است.
مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی که با هدف نهادینه نمودن تحقیقات و مطالعات در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین و توسعه دانش و فناوری های این حوزه تأسیس شده است، سعی نموده بسترهای لازم جهت ارائه آخرین اطلاعات، دستاوردها، مطالعات و پژوهش های حوزه لجستیک و زنجیره تأمین را در کشور فراهم نماید.
نشریه علمی«مدیریت زنجیره تأمین» از کلیه اساتید، پژوهشگران، متخصصین و علاقه مندان دعوت می نماید، تا آثار خود را در قالب مقالات تألیفی، ترجمه‌ و معرفی منابع اطلاعاتی (کتاب، سایت، پایان‌نامه و ...) در راستای محورهای تخصصی فصلنامه ارسال نمایند.
یادآوری: نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را بر اساس فرمت تنظیم مقالات این نشریه تدوین و از طریق پایگاه الکترونیکی نشریه(http://scmj.ihu.ac.ir ) بارگزاری نمایند.

شماره جاری: دوره 22، شماره 67، تابستان 1399، صفحه 1-102