انتشار مقالات منتخب هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین در نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین

با توجه به توافقات انجام شده با هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین مقالات فارسی منتخب در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین برای چاپ در نشریه علمی مدیریت زنجیره تامین ارسال خواهند شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://lscm2019.com مراجعه نمایید.