اعضای هیات تحریریه

اعضای هیأت تحریریه نشریه:

 • دکتر عیسی نخعی کمال آبادی(دانشگاه کردستان)
 • دکتر بهروز کریمی (استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر مسعود مصدق خواه (دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع))
 • دکتر ابراهیم تیموری (دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران)
 • دکتر اردشیر احمدی (دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع))
 • دکتر مصطفی ستاک (دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)
 • دکتر حسین عیسایی( استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
 • دکتر مهدی سیف برقی (دانشیار دانشگاه الزهراء)
 • دکتر محمد مهدی نصیری خونساری (دانشیار دانشگاه تهران)
 • دکتر حسین غفاری توران (استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع))

مشاوران نشریه:

 • دکتر سید محمد تقی فاطمی قمی (استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • دکتر کامران شهانقی (دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران)

 کارشناس : عزیزاله طبرزدی

مدیر مسئول

دکتر آرش آرمون

مهندسی صنایع مدیر مسئول نشریه مدیریت زنجیره تأمین

j.armoonchmail.ir
021-88369725

سردبیر

دکترعیسی نخعی کمال آبادی

مهندسی صنایع- زنجیره تامین لجستیک استاد گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان

nakhai.isagmail.com

h-index: 18  

جانشین سردبیر

دکتر هادی مختاری

مهندسی صنایع عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

mokhtari_ieyahoo.com

کارشناس نشریه

مهندس عزیزاله طبرزدی

کارشناسی ارشد شیمی کارشناس

tabarzadiazizgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهروز کریمی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

b.karimiaut.ac.ir

دکتر ابراهیم تیموری

مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

teimouryiust.ac.ir

دکتر مصطفی ستاک

مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

setakkntu.ac.ir

دکتر فریبرز جولای

مهندسی صنایع - زنجیره تامین و لجستیک استاد، گروه صنایع دانشگاه تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/fjolai/?lang=en-gb
fjolaiut.ac.ir
0000-0003-0824-8513

h-index: 39  

دکتر عیسی نخعی کمال آبادی

مهندسی صنایع - زنجیره تامین و لجستیک استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

eng.uok.ac.ir/i.nakhai/index.html
nakhai.isagmail.com
09188720445
0000-0002-6793-5578

h-index: 18  

دکتر مهدی سیف برقی

مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

m.seifbarghyalzahra.ac.ir

دکتر محمد مهدی نصیری خونساری

مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه تهران

mmnasiriut.ac.ir

دکتر اردشیر احمدی

مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ardeshir79yahoo.com

دکتر مسعود مصدق‌خواه

مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
رئیس گروه مهندسی صنایع دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی

mmkh1342yahoo.com

دکتر حسین عیسایی

دانشگاه امام حسین

hi.alichmail.ir
09124839511

دکتر حسین غفاری توران

مهندسی صنایع - زنجیره تامین و لجستیک مرکز تحقیقات لجستیک دانشگاه جامع امام حسین(ع)

h.ghaffarichmail.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

دکتر علی‌محمد احمدوند

مهندسی صنایع استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

alimohamad.ahmadvandgmail.com

دکتر سیدمحمدتقی فاطمی‌قمی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

fatemiaut.ac.ir

دکتر کامران شهانقی

مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

shahanaghiiust.ac.ir

دکتر محسن شیخ سجادیه

مهندسی صنایع استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

sajadiehaut.ac.ir