راهنمای نویسندگان

برای دانلود راهنمای نگارش و تدوین مقاله اینجا را کلیک کنید

 

راهنمای نگارش و تدوین مقاله

 از نویسندگان محترم تقاضا می­ شود در تهیه مقالات خود به نکات زیر توجه فرمایید:

1- مقاله ارسال شده بایستی حاوی یافته­های علمی و پژوهشی محققان در زمینه­ های مرتبط با محورهای تخصصی نشریه بوده و قبلاً در هیچ مجله داخلی و یا خارجی چاپ نشده باشد. در ضمن، هیئت تحریریه انتظار جدی دارد که نویسندگان محترم در حین داوری مقاله خود توسط این فصلنامه، آن را برای مجله دیگری ارسال ننمایند.

2- نویسندگان ابتدا باید در پایگاه اینترنتی نشریه به نشانی(http://scmj.ihu.ac.ir) ثبت­­ نام نموده و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور، اقدام به بارگذاری (Uploading) فایل الکترونیکی مقاله نمایند و یا فایل الکترونیکی مقاله خود را به آدرس پست الکترونیکی scmjournal@gmail.com ارسال نمایند.

3- مقاله بایستی به زبان فارسی و بین 12 تا 16 صفحه دو ستونی بوده و اشکال و جداول آن داخل متن آورده شود.

4- مقاله بایستی روی کاغذ A4 با حاشیه­های بالا 2 سانتی­متر، پایین 8/2 سانتی­متر و چپ و راست 4/2سانتی­متر و با قلم B Nazanin-12، نرم­افزار Word 2010 (فرمت .docx) و با فواصل بین خطوط به صورت Single تایپ شود.

4-1- سطر اول هر پاراگراف باید به اندازه 4/0 سانتی­متر فرورفتگی داشته باشد.

5- اصل مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

5-1- عنوان مقاله حداکثر در ده کلمه.

5-2- نام و نام خانوادگى نویسندگان.

5-3- ارائه دهنده اصلی مقاله (نویسنده پاسخگو) باید مشخص باشد.

5-4- عنوان درجه علمی، نام دانشگاه و دانشکده (برای اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها) و عنوان رشته و مقطع تحصیلی، نام دانشکده، نام دانشگاه و نام سازمان (برای سایر نویسندگان) به­ فارسی و لاتین ارائه شود.

5-5- نشانى پست الکترونیکی کلیه نویسندگان، به همراه نشانی دانشگاه نویسنده پاسخگو  .

5-6- حداکثر 5 کلمه به ­عنوان واژه­ های کلیدی.

5-7- چکیده‌اى که در برگیرنده مفروضات، روش انجام مطالعه و نتایج حاصله باشد (حداقل 100 و حداکثر 200 کلمه).

5-8- مقدمه‌اى که گویاى مسئله مورد بحث، سوابق و کاربرد باشد.

5-9- شرح مقاله و روش تحقیق به‌طورى که براى محقق بعدى قابل بازسازى باشد.

5-10- بند نتیجه که گویای مزایا، محدودیت‌ها و کاربردهاى تحقیق باشد.

5-11- فهرست منابع.

6- کلمات و یا عبارات لاتین (غیر از اختصارات) فقط می­ تواند در پی­ نوشت ظاهر شود و پی­ نوشت ­ها می­ باید در همان صفحه اشاره شده ارائه شوند.

7- شماره منابع در متن مقاله و در بخش منابع مقاله، داخل کروشه و شماره معادلات داخل پرانتز و به ترتیب ارجاع و به ­صورت اعداد فارسی آورده شوند.

8- فهرست منابع باید داراى همان شماره و ترتیبی باشد که در متن مقاله به آن اشاره شده و ترتیب درست نوشتن آن به شرح زیر است:

8-1- مجلات: نام نویسندگان (نام خانوادگی، نام)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله، صفحه و سال انتشار.

8-2- کتاب‌ها: نام نویسندگان (نام خانوادگی، نام)، عنوان کتاب، نام مترجم (نام خانوادگی، نام)، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، سال انتشار.

8-3- پـایان‌نـامه: نام نویسنده (نام خانوادگی، نام)؛ عنوان پایان­نامه، نام استاد راهنما (نام خانوادگی، نام)، نام دانشگاه، مقطع و رشته تحصیلی، سال.

9- عنوان مقاله، مشخصات کامل نویسندگان (مطابق بند 5-4) چکیده و واژه­ های کلیدی به زبان انگلیسی نیز ارائه گردد.

10- نشانی کامل پستی (به همراه کد پستی) نویسنده پاسخگوی مقاله حتماً ارائه شود.

11- عنوان شکل­ها در زیر شکل با فرمت " شکل (1): ..... " و عنوان جداول در بالای جدول با فرمت " جدول (1): ..... " ارائه گردد.

12- برای تایپ مقالات از قلم­ های اشاره شده در جدول (1) استفاده شود.

جدول (1): قلم‌هاى مورد استفاده براى بخش‌هاى مختلف مقاله

بخش مقاله

قلم انگلیسى

قلم فارسى

عنوان مقاله

Times New Roman 14 Bold

BNazanin پررنگ 16 در وسط سطر

نام نویسنده/ نویسندگان

Times New Roman 11 Bold

BNazanin پررنگ 12 در وسط سطر

درجه علمی، سمت و سازمان متبوع

Times New Roman 10 Bold

BNazanin پررنگ 11 در وسط سطر

پست الکترونیکی

Times New Roman 11 Bold

--

متن چکیده

Times New Roman 10

BNazanin  معمولی 11

واژه‌هاى کلیدى

Times New Roman 11

BNazanin  معمولی 12

عنوان تیترها (بندها)

Times New Roman 12 Bold

BNazanin پررنگ 12

عنوان جداول و شکل­ها

Times New Roman 10 Bold

BNazanin پررنگ 10

متن داخل جداول

Times New Roman 10

BNazanin معمولی 11

فرمول‌ها و کلمات انگلیسى

Times New Roman 11

 

متن مقاله

Times New Roman11

BNazanin معمولی 12

متن پی­نوشت­ها

Times New Roman 9

BNazanin معمولی 10

شماره صفحه

--

BHoma معمولی 12

  نکته مهم: از قلم‌هاى ایتالیک و یا قلم‌هاى همراه با خط استفاده نشود.

 

13- نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین، در مقـاله‌های مشتـرک ارسال‌شده، نویسنده مکاتبه‌کننده را جهت انجام مکاتبات خود در نظر می‌گیرد.

14- مسئولیت محتوای مقـاله‌ها به عهدۀ نویسندگان است و مقاله‌های ارسال شده بازگردانده نمی‌شود. فصلنامه در رد، تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.

15- نوع مقاله ارسالی از لحاظ تألیف یا ترجمه توسط نویسنده مقاله مشخص گردد. در صورتی­که مقاله ارسالی ترجمه­ای باشد، اصل مقاله نیز ارسال گردد.

16- مطابق بند 8ماده 6آیین­ نامه جدید نشریات علمی کشور (به شماره 11/25685) که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1398/2/9 ابلاغ شده است، نویسنده پاسخگو می­ بایست فرم تعهدنامه اصالت مقاله، صحت داده ها، رعایت اخلاق علمی و عدم ارسال همین مقاله  به نشریات دیگر را تکمیل و به دفتر نشریه ارسال نماید.

17- در شماره­ گذاری متن از Numbering استفاده نشود و اعداد به­ صورت دستی وارد شود. در ضمن در زیرمجموعه­ ها از Bullets استفاده نشود و در صورت نیاز به­ جای آن از Symbol استفاده شود.

18- کلیه کلمات دو بخشی به ­صورت چسبیده و نیم فاصله نگارش شوند.

 توجه: برای دریافت فرم تعهدنامه اصالت مقاله، محورهای تخصصی نشریه و جزئیات بیشتر، می­ توانید به پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نموده و یا با پست الکترونیکی دفتر فصلنامه مکاتبه نمایید.