پیوندهای مفید

انجمن لجستیک ایران


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام


دانشگاه جامع امام حسین (ع)


سامانه جامع رسانه‌‌های کشور


سامانه نشریات دانشگاه


هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری