اصول اخلاقی انتشار مقاله

برای دانلود فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید.

 برای دانلود فرم تعهدنامه چاپ مقاله اینجا را کلیک کنید.

 

مطابق بند 8ماده 6آیین­ نامه جدید نشریات علمی کشور (به شماره 11/25685) که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1398/2/9 ابلاغ شده است، نویسنده پاسخگو می­ بایست فرم تعارض منافع و همچنین فرم تعهدنامه چاپ مقاله، صحت داده ها، رعایت اخلاق علمی و عدم ارسال همین مقاله به نشریات دیگر را تکمیل و در سایت نشریه بارگزاری و یا به به پست الکترونیکی نشریه scmj@ihu.ac.ir ارسال نماید.