اصول اخلاقی انتشار مقاله

برای دانلود تعهد اصالت مقاله اینجا را کلیک کنید.

مطابق بند 8ماده 6آیین­ نامه جدید نشریات علمی کشور (به شماره 11/25685) که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1398/2/9 ابلاغ شده است، نویسنده پاسخگو می­ بایست فرم تعهدنامه اصالت مقاله، صحت داده ها، رعایت اخلاق علمی و عدم ارسال همین مقاله  به نشریات دیگر را تکمیل و به پست الکترونیکی نشریهscmjournal@gmail.com ارسال نماید.