درباره نشریه

تاریخچه مجله

شاخه علم لجستیک و زنجیره تأمین از مباحث روز و بسیار کاربردی بوده که همه سازمان ها به نوعی با آن سروکار دارند. تحولات اقتصادی، الزامات بازار، شدت رقابت، ظهور فناوریهای جدید، تغییرات سطح انتظارات مشتریان و سازمان ها و تنوع عوامل تأمین، همگی از جمله عواملی است که موجب تعریف و طراحی نگرش مدیریت زنجیره تأمین در سازمان ها شده است. مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی که با هدف نهادینه نمودن تحقیقات و مطالعات در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین و تولید و توسعه دانش و فناوری های این حوزه تأسیس شده است، سعی نموده بسترهای لازم جهت ارائه آخرین اطلاعات، دستاوردها، مطالعات و پژوهش های حوزه لجستیک و زنجیره تأمین را در کشور فراهم نماید. این نشریه از اواسط سال 1377 و با نام لجستیک منتشر شد و پس از چند شماره به فصلنامه فرآماد تغییر نام یافت. اما به منظور شناسایی و دسترسی آسانتر جوامع علمی، محققین، اساتید و کارشناسان حوزه لجستیک و زنجیره تأمین به مطالب نشریه، در تاریخ 21/8/1386 با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به "مدیریت زنجیره تأمین" تغییر نام یافت. فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین در جهت تحقق اهداف و سیاست های کلان پژوهشی دانشگاه جامع امام حسین(ع) و مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی وبا اهداف ذیل منتشر می گردد:

1.توسعه و نشر دانش لجستیک و زنجیره تأمین در کشور

2.انتشار مقاله های علمی و عرضه پژوهش های انجام شده

3.ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی- علمی- پژوهشی و انتقال و تبادل نتایج یافته ها، تجربیات و تولید، ترویج و ارتقاء سطح دانش نظری و علم لجستیک و زنجیره تأمین

4.ایجاد یک پایگاه فکری جهت استفاده‌ از عقاید و نظریات‌ صاحبنظران‌ لجستیک و زنجیره تأمین‌

5.انتقال‌ تجربیات‌لجستیکی‌ سازمان‌ها به‌ یکدیگر

6.شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوریها و خلاقیت های علمی- پژوهشی در سطح ملی و بین المللی

7.ایجاد ارتباطی‌ سازنده‌ بین‌ اعضاء و مسئولان‌ لجستیک‌ در سازمان‌های کشوری و نیروهای‌ مسلح‌

8.ارائه‌ آخرین‌ اطلاعات‌ علمی‌ و تخصصی‌ در حوزه لجستیک‌ و زنجیره تأمین

9.تقویت انگیزه پژوهشگران فعال در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین برای حضور مؤثر در عرصه ها و مجامع علمی، ملی و بین المللی

10.معرفی‌ بهترین نمونه های کاربردی‌ لجستیک و زنجیره تأمین‌

 

کانون و حوزه

 
نشریه علمی «مدیریت زنجیره تأمین» که دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره  123153/3 مورخ 13/6/1391 می باشد، از کلیه اساتید، پژوهشگران، متخصصین و علاقه مندان دعوت می نماید، تا آثار خود را در قالب مقالات پژوهشی و کاربردی، در راستای محورهای تخصصی نشریه ارسال نمایند.
نویسندگان محترم می توانند فرمت تنظیم مقالات را از طریق پایگاه الکترونیکی نشریه به آدرس http://scmj.ihu.ac.ir دریافت نمایند.
 
 
محورهای تخصصی نشریه:

*برنامه‌ریزی استراتژیک در لجستیک و زنجیره تأمین Strategic Planning in Logistics and Supply Chain
* پیش بینی و برآورد Forecasting
* مدیریت سفارش Order Management
* مدیریت موجودی Inventory Management
* تدارکات (تهیه و تأمین مواد ) Procurement
* نگهداری و انبارداری Warehousing and Storage
* توزیع و حمل و نقل Distribution & Transportation
* بسته بندی Packaging
* جابه جایی مواد Materials Handling
* مدیریت خدمات به مشتری Customer Service Management
* لجستیک معکوس Reverse Logistics
* مکان‌یابی تسهیلات Facilities Location
* برون سپاری و شراکت Outsourcing & Partnerships
* لجستیک جهانی Global Logistics
* لجستیک حوادث غیر مترقبه Disaster Logistics
* هماهنگی و یکپارچگی در زنجیره تأمین Coordination and Integration in Supply Chain
* مدیریت لجستیک جامع Total Logistics Management
* لجستیک ناب و لجستیک چابک Lean& Agile Logistics
* اندازه‌گیری عملکرد در زنجیره تأمین Supply Chain Performance Measurement
* رویکردهای نوین در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین New Approach in Logistics & SCM
* فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت زنجیره تأمین ICT in Supply Chain Management
* بهترین نمونه های کاربردی در لجستیک و زنجیره تأمین Best Practice in Logistics & Supply Chain
* مدیریت ریسک در زنجیره تأمین Risk Management in Supply Chain
* تعامل لجستیک و سایر فعالیت‌های زنجیره تأمین The interaction between Logistics and other Supply Chain Activities
* سایر موضوعات مرتبط the other related subjects

سیاست دسترسی آزاد

* این فصلنامه در پایگاه های زیر نمایه می شود:
■ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
(www.isc.gov.ir)
■ بانک اطلاعات نشریات علمی کشور
(www.magiran.com)
■ سامانه مدیریت الکترونیک نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین
(http://scmj.ihu.ac.ir)

Sponsors

مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی