درباره نشریه

تاریخچه مجله

شاخه علم لجستیک و زنجیره تأمین از مباحث روز و بسیار کاربردی بوده که همه سازمان ها به نوعی با آن سروکار دارند. تحولات اقتصادی، الزامات بازار، شدت رقابت، ظهور فناوریهای جدید، تغییرات سطح انتظارات مشتریان و سازمان ها و تنوع عوامل تأمین، همگی از جمله عواملی است که موجب تعریف و طراحی نگرش مدیریت زنجیره تأمین در سازمان ها شده است. مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی که با هدف نهادینه نمودن تحقیقات و مطالعات در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین و تولید و توسعه دانش و فناوری های این حوزه تأسیس شده است، سعی نموده بسترهای لازم جهت ارائه آخرین اطلاعات، دستاوردها، مطالعات و پژوهش های حوزه لجستیک و زنجیره تأمین را در کشور فراهم نماید. این نشریه از اواسط سال 1377 و با نام لجستیک منتشر شد و پس از چند شماره به فصلنامه فرآماد تغییر نام یافت. اما به منظور شناسایی و دسترسی آسانتر جوامع علمی، محققین، اساتید و کارشناسان حوزه لجستیک و زنجیره تأمین به مطالب نشریه، در تاریخ 21/8/1386 با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به "مدیریت زنجیره تأمین" تغییر نام یافت. فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین در جهت تحقق اهداف و سیاست های کلان پژوهشی دانشگاه جامع امام حسین(ع) و مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی وبا اهداف ذیل منتشر می گردد:

1.توسعه و نشر دانش لجستیک و زنجیره تأمین در کشور

2.انتشار مقاله های علمی و عرضه پژوهش های انجام شده

3.ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی- علمی- پژوهشی و انتقال و تبادل نتایج یافته ها، تجربیات و تولید، ترویج و ارتقاء سطح دانش نظری و علم لجستیک و زنجیره تأمین

4.ایجاد یک پایگاه فکری جهت استفاده‌ از عقاید و نظریات‌ صاحبنظران‌ لجستیک و زنجیره تأمین‌

5.انتقال‌ تجربیات‌لجستیکی‌ سازمان‌ها به‌ یکدیگر

6.شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوریها و خلاقیت های علمی- پژوهشی در سطح ملی و بین المللی

7.ایجاد ارتباطی‌ سازنده‌ بین‌ اعضاء و مسئولان‌ لجستیک‌ در سازمان‌های کشوری و نیروهای‌ مسلح‌

8.ارائه‌ آخرین‌ اطلاعات‌ علمی‌ و تخصصی‌ در حوزه لجستیک‌ و زنجیره تأمین

9.تقویت انگیزه پژوهشگران فعال در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین برای حضور مؤثر در عرصه ها و مجامع علمی، ملی و بین المللی

10.معرفی‌ بهترین نمونه های کاربردی‌ لجستیک و زنجیره تأمین‌

 

کانون و حوزه

 
نشریه علمی «مدیریت زنجیره تأمین» که دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره  123153/3 مورخ 13/6/1391 می باشد، از کلیه اساتید، پژوهشگران، متخصصین و علاقه مندان دعوت می نماید، تا آثار خود را در قالب مقالات پژوهشی و کاربردی، در راستای محورهای تخصصی نشریه ارسال نمایند.
نویسندگان محترم می توانند فرمت تنظیم مقالات را از طریق پایگاه الکترونیکی نشریه به آدرس http://scmj.ihu.ac.ir دریافت نمایند.
 
 
محورهای تخصصی نشریه:

*برنامه‌ریزی استراتژیک در لجستیک و زنجیره تأمین Strategic Planning in Logistics and Supply Chain
* پیش بینی و برآورد Forecasting
* مدیریت سفارش Order Management
* مدیریت موجودی Inventory Management
* تدارکات (تهیه و تأمین مواد ) Procurement
* نگهداری و انبارداری Warehousing and Storage
* توزیع و حمل و نقل Distribution & Transportation
* بسته بندی Packaging
* جابه جایی مواد Materials Handling
* مدیریت خدمات به مشتری Customer Service Management
* لجستیک معکوس Reverse Logistics
* مکان‌یابی تسهیلات Facilities Location
* برون سپاری و شراکت Outsourcing & Partnerships
* لجستیک جهانی Global Logistics
* لجستیک حوادث غیر مترقبه Disaster Logistics
* هماهنگی و یکپارچگی در زنجیره تأمین Coordination and Integration in Supply Chain
* مدیریت لجستیک جامع Total Logistics Management
* لجستیک ناب و لجستیک چابک Lean& Agile Logistics
* اندازه‌گیری عملکرد در زنجیره تأمین Supply Chain Performance Measurement
* رویکردهای نوین در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین New Approach in Logistics & SCM
* فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت زنجیره تأمین ICT in Supply Chain Management
* بهترین نمونه های کاربردی در لجستیک و زنجیره تأمین Best Practice in Logistics & Supply Chain
* مدیریت ریسک در زنجیره تأمین Risk Management in Supply Chain
* تعامل لجستیک و سایر فعالیت‌های زنجیره تأمین The interaction between Logistics and other Supply Chain Activities
* سایر موضوعات مرتبط the other related subjects


سیاست دسترسی آزاد

مقالات نشریه مدیریت زنجیره تأمین دارای دسترسی آزاد، فوری و رایگان است و همه‌ی کاربران می‌توانند مقالات را بلافاصله پس از انتشار دانلود، کپی، پرینت و برای هر هدف قانونی دیگر بدون هزینه و رایگان و بدون درخواست اجازه از نویسنده یا ناشر استفاده کنند.

مجوز نشریه

کلیه مقالات منتشر شده در این نشریه دارای مجوز Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) هستند که کاربران می توانند مقالات را به اشتراک گذاشته، نسخه برداری و توزیع کنند و همچنین ترکیب کنند و تغییر دهند در هر رسانه را برای هر منظوری از جمله تجاری تا زمانی که از شرایط مجوز پیروی کنند و به نویسنده اثر ارجاع مناسب دهند.

حق چاپ

در نشریه مدیریت زنجیره تأمین نویسندگان حق چاپ مقالات منتشر شده در نشریه و کلیه حقوق انتشار را بدون محدودیت حفظ می کنند.

ناشر

نشریه مدیریت زنجیره تأمین تحت مالکیت و انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین(ع) می باشد.

سیاست آرشیو

باتوجه به سیاست آرشیو مقالات نشریه، مقالات علاوه بر سایت خود نشریه در کتابخانه ملی ایران ذخیره می گردد.

هزینه‌ها

این نشریه هیچ هزینه‌ای از خوانندگان یا نویسندگان دریافت نمی کند و هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان ندارد.

تبلیغات

نشریه مدیریت زنجیره تأمین هیچگونه تبلیغاتی را در سایت و مقالات مجله نمی پذیرد.

سیاست تخفیفی

از آنجا که هیچ هزینه‌ای جهت ارسال، بررسی و چاپ مقالات دریافت نمی‌شود، این مجله سیاست تخفیفی در هزینه چاپ مقاله ندارد.