اهداف و چشم انداز

اهداف

1-انتشار مقالات علمی پژوهشگران و ارائه دستارودهای تحقیقاتی

2-شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوری ها، اختراعات و خلاقیت های علمی در سطح کشور و جهان

3-ایجاد زمینه ارتقای سطح دانش و پژوهش

4-ایجاد و ارتباط میان مراکز آموزشی و پژوهشی

5-انتقال و تبادل نتایج یافته ها، تجربیات و دستاوردهای تازه علمی

چشم انداز

نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین با هدف نهادینه کردن تحقیقات و مطالعات در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین و توسعه دانش و فناوری های این حوزه منتشر می شود و سعی دارد تا بسترهای لازم را برای ارائه آخرین اطلاعات، دستاوردها، مطالعات و پژوهش های حوزه لجستیک و زنجیره تأمین در کشور راهم کند.