داوران

فهرست داوران در سال 1402

ردیف

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌ا‌لمللی

1

عباس

احمدی

دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

2

حسین

غفاری توران

استادیار مرکز تحقیقات لجستیک

 

3

محمدرضا

اکبری جوکار

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

 

4

روح اله

باقری

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

Publons

5

میثم

بابایی فارسانی

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

Publons

6

مجید

بیات

دانشگاه شاهرود

 

7

فرناز

برزین پور

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

Publons

8

علی

بزرگی

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

 

9

محمد مهدی

پایدار

دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی  بابل

 

10

بهروز

کریمی

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

11

پدرام

پورکریم گیلانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

 

12

محمد

تابان

دانشگاه تهران

 

13

هوشنگ

تقی زاده

استاد گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

 

14

رضا

توکلی مقدم

استاد دانشگاه تهران، دانشکدگان فنی، دانشکده مهندسی صنایع

 

15

فاطمه

ثقفی

دانشیار دانشگاه تهران

 

16

غلامرضا

جمالی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

 

17

جلیل

حیدری دهویی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

18

سیدعباس

حسینی جو

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه گلستان

 

19

ابراهیم

تیموری

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

 

20

سید مهدی

حسینی مطلق

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

21

رضا

حسنوی

استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

22

محمدرضا

خلج

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی پرند

 

23

محسن

دزفولی

مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی

 

24

مسعود

ربانی

گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

 

25

مسعود

ربیعه

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

26

محمدتقی

رضوان

استادیار دانشگاه کاشان

 

27

علی

رضائیان

استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Publons

28

رضا

رمضانیان

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

29

عماد

روغنیان

دانشگاه خواجه نصیر طوسی

 

30

مصطفی

زندیه

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

 

31

علی

سیاح

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم

 

32

زینب

سازور

استادیار دانشگاه تهران

 

33

سید محمد

سجادیان

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر / دانشگاه پیام نور

 

34

مصطفی

ستاک

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

35

محمدعلی

سوخکیان

گروه مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

36

آرش

شاهین

استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

 

37

فریبرز

جولای

 استاد، گروه صنایع دانشگاه تهران، ایران

Publons

38

کامران

شهانقی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

39

زهرا

صادقی آرانی

گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

 

40

امیر حسین

صدیقی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

Publons

41

ناصر

صفایی

سیستم های اقتصادی اجتماعی، دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 

42

عیسی

نخعی کمال آبادی

 استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان

 

43

هادی

مختاری

استادیاردانشگاه کاشان

 

44

اکبر

عالم تبریز

شهید بهشتی

 

45

احمد

عدالت پناه

گروه مدیریت - دانشگاه آیندگان

 

46

مهدی

سیف برقی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

 

47

سعید

یعقوبی

علم و صنعت ایران

 

48

محمدمهدی

نصیری خوانساری

دانشیار دانشگاه تهران  

49

اردشیر

احمدی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

50

مسعود

مصدق خواه

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

51

محمود

غلامی کرین

دانشگاه هوایی شهید ستاری

Publons

52

سیدمحمدتقی

فاطمی قمی

مدیرگروه تولید صنعتی

 

53

محمد رضا

فتحی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی و فناوری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

Publons

54

علی محمد

احمدوند

 استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

55

رضا

قاسمی یقین

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

56

محمد

قاسمی

دانشیار، گروه مدیریت دولتی،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

Publons

57

حسن

قدرتی

دانشیار دانشگاه آزاد کاشان

 

58

علی

قدرت نما

دانشگاه خوارزمی، دانشکده مهندسی صنایع، تهران

 

59

فرهاد

کافی

مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی

 

60

مهدی

کرباسیان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر واحد اصفهان، گروه مهندسی صنایع

 

61

الناز

میاندوآبچی

مدیر گروه لجستیک و زنجیره تامین، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

Publons

62

علی

محتشمی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

 

63

مجید

محمد شفیعی

دانشیار رشته مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

 

64

سید محمد جواد

میرزاپور آل هاشم

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

 

65

اسماعیل

مزروعی نصرابادی

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

 

66

عزیز الله

معماریانی

دانشگاه علوم اقتصادی

 

67

سیدمحمد

مقیمی

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Publons

68

محمد حسن

ملکی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم

 

69

محمد

مهاجر تبریزی

استادیار مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی گرگان، دانشگاه گلستان

 

70

غلامرضا

نصیری

مدیر گروه مهندسی صنایع- دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه الزهرا

 

71

علی

نعیمی صدیق

گروه پژوهشی کسب و کار الکترونیک، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

 

72

علی

نمازیان

دانشگاه کاشان

 

73

امید

ویسی

استادیار دانشگاه امام علی(ع)