اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی از سال 1402 [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری و پذیرش [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی از سال 1402
تعداد مقاله 105
تعداد پذیرش 15

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 83
تعداد مقالات 499
تعداد مشاهده مقاله 256156
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 161996
آمار میانگین زمان داوری و پذیرش
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 134 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 85 روز
درصد پذیرش 14 %