بر اساس موضوعات

برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید.
اندازه‌گیری عملکرد در زنجیره تأمین
برنامه‌ریزی استراتژیک و پویایی سیستمها در لجستیک و زنجیره تأمین
برون‌سپاری و خصوصی‌سازی در زنجیره‌های تأمین
بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیری با رویکرد مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین (ملی و بخشی)
حمل و نقل
سیستم های بسته‌بندی و توزیع
طراحی و توسعه شبکه زنجیره تأمین/ لجستیک
لجستیک حوادث غیر مترقبه
لجستیک معکوس، زنجیره تأمین حلقه بسته
لجستیک و زنجیره تأمین در صنایع و خدمات
مباحث نوین و آینده‌پژوهی در لجستیک و زنجیره تأمین (شامل زنجیره‌های تأمین جهانی، دولتی، سبز، سرد، چابک، ناب، پایدار، لجستیک جامع و ...)
محرکهای مدیریت زنجیره تأمین (اعم از: اعتماد، اتحاد، مشارکت، همکاری، شفافیت، یکپارچگی، هماهنگی و ...)
مدیریت ارتباطات در زنجیره تأمین (تأمین‌کنندگان و مشتریان)
مدیریت جریان اطلاعات و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات
مدیریت جریان مالی در زنجیره های تأمین (مدیریت درآمد و قیمت‌گذاری، کاهش قیمت تمام‌شده و هزینه های لجستیکی)
مدیریت ریسک و اختلالات در زنجیره تأمین
مدیریت کیفیت و زمانبندی در زنجیره تأمین
مدیریت موجودی
نگهداری و انبارداری - مکان‌یابی تسهیلات
نگهداری و تعمیرات