انتخاب تأمین کننده ها در زنجیره تأمین با رویکرد تولید بر مبنای سفارش با در نظر گرفتن ارزش در معرض ریسک

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

یک موضوع مهم در مدیریت ریسک زنجیره تأمین، انتخاب و تخصیص سفارش قطعات و مواد خام به تأمین‌کنندگان است، به­نحوی که سفارش و نیازهای مشتریان با کمترین هزینه، برآورده شده و هم­زمان تأثیر ریسک به حداقل ممکن برسد. انتخاب مجموعه تأمین‌کنندگان و تخصیص سفارش به آنها در حضور ریسک تأخیر در زنجیره تأمین تحت کیفیت غیرقطعی مواد اولیه تأمین شده (نرخ معیوب)، قابلیت اطمینان تحویل به­ موقع و هزینه‌ها می­باشد که بعضاً ممکن است این موارد با یکدیگر تناقض نیز داشته باشند. علاوه­ بر این باید به ­منظور کاهش هزینه ثابت سفارش ­دهی، تعداد تأمین‌کنندگان و تعداد کل سفارش­ها باید کمینه شود، اگرچه در برخی مواقع برای کاهش تأثیر ریسک تأخیر، انتخاب تأمین­ کنندگان بیشتر، ریسک عدم اطمینان به تأمین­کنندگان را کاهش می­دهد. در این مقاله یک مدل ریاضی برای مسئله انتخاب تأمین­کنندگان در سیستم ­های تولیدی سفارش مبنا با درنظر گرفتن شرایط ریسک ارائه و از ارزش در معرض ریسک4 به­عنوان یک شاخص­ اندازه­ گیری ریسک استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها