مدیریت لجستیک متحرک (سیار) (مطالعه موردی: گروه شرکت های تیوا سلولز)

نویسندگان

دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

یکی از مفاهیم اساسی در سازمان­های رو به رشد و در حال حرکت به سمت عملکرد کلاس جهانی، مدیریت لجستیک است. امروزه برای بهبود بهتر عملکرد درون سیستمی، از مدیریت لجستیک متحرک (سیار) بهره می­برند؛ چرا که به­وسیله آن مزیت رقابتی در سازمان­ها ایجاد شده و مزایایی هم­چون صرفه­جویی در هزینه­ها را به واسطه افزایش سرعت، انعطاف­پذیری و هم­چنین قابلیت به­کارگیری در ابعاد مختلف کسب و کار به­همراه دارد. از این رو، مدیریت لجستیک متحرک در محیط شبکه‌های جامع در درک نقاط بهبود کمک به­سزایی می‌نماید. در واقع، مدیریت لجستیک متحرک به­عنوان فرایند برقراری ارتباطات مجازی بین بخش­های مختلف سازمان عمل می‌کند. در این میان، عوامل یکپارچه‌کننده و ابزارهای میان کارکردی با هدف برقراری ارتباط بین اطلاعات، افراد و رفع نواقص احتمالی، مشکل هماهنگی را رفع کرده و به پویایی و بهبود کارایی مدیریت لجستیک کمک می­نمایند. این مقاله به بررسی مفهوم لجستیک متحرک پرداخته و در انتها نیز نمونه­ای کاربردی در یکی از شرکت­های ایرانی ارائه گردیده است. روش تحقیق مروری و روش گردآوری اطلاعات، استفاده از منابع کتابخانه­ای است. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که مدیریت لجستیک متحرک (سیار) می­تواند انعطاف­پذیری و سرعت واکنش کل فرآیندهای لجستیکی را افزایش داده، مشکل یکپارچگی بین ارکان مختلف لجستیک را حل نموده و مقیاس جدیدی را برای حل مشکل یکپارچگی ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها