بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی (MSCM)

نویسندگان

مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

در این مقاله براساس مبانی علمی مطرح شده در پیدایش مدیریت زنجیره تأمین نظامی (MSCM)3 و تفاوت آن با مدیریت زنجیره تأمین تجاری (SCM) به معرفی مفهوم آن در سازمان­های لجستیکی نوین پرداخته شده است. در ادامه با بیان ضرورت الگوگیری و به­کارگیری لجستیک نظامی نوین از پیشتازان آن - وزارت دفاع امریکا و هم­چنین وزارت دفاع انگلستان- امکان و نحوه بهبود لجستیک اقلام و تجهیزات مطابق مدل MSCM بیان شده است. در انتهای مقاله چارچوب­های کلی یک مدل داخلی "MSCM" ارائه شده است؛ که به نظر می­رسد با طراحی و پیاده­سازی مناسب آن، بسترتشکیل زنجیره تأمین قوی از تأمین­کنندگان تا نیروهای نظامی به شکل مطلوبی فراهم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها