بهسازی چرخه عمر سازمانی مهمات در طی پروفایل محیطی

نویسندگان

1 مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه تهران

3 معاونت آماد و پشتیبانی سپاه

چکیده

اهمیت دوره عمر محصولات و تعیین راهکارهای لازم، جهت بهینه‌سازی عمر بر کسی پوشیده نیست. از این روی سازمان آماد و پشتیبانی در نیروهای مسلح به عنوان متولی چرخه تجهیز و توسعه استانداردهای لازم، در سال‌های اخیر توجه وی‍ژه‌ای را به عمر و دوام‌پذیری محصولات و اقلام موجود در نیروها معطوف داشته است. از سوی دیگر، یکی از اقلامی که نقش به سزایی در سازمان‌های نظامی ایفا می‌نماید، مهمات است. موفقیت یگان‌های نظامی در مأموریت­های محوله به میزان زیادی به عملکرد مهمات مصرفی بستگی دارد، این موضوع باعث شده تا چنین سازمان‌هایی، حجم وسیعی از منابع مالی و پژوهشی خود را بدین مهم اختصاص دهند. طبق تحقیقات صورت گرفته، عملکرد مناسب مهمات در هنگام مصرف به عوامل متعددی از قبیل طراحی مهمات، فرآیندها و پروسه‌های تولیدی، مواد اولیه و ... بستگی دارد که یکی از این عوامل تأثیر شرایط محیطی در دوره عمر مهمات در بازه زمانی تولید تا مصرف می‌باشد. در نوشتار حاضر با معرفی مؤلفه‌ها و مراحل پروفایل محیطی مهمات (در جابه‌جایی و حمل و نقل، ذخیره‌سازی و به‌کارگیری)، رویکردهای لازم برای بهینه‌سازی پروفایل محیطی و چرخه عمر سازمانی این اقلام مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از توزیع‌های آماری بروز عیوب در طی عمر اقلام مهماتی با پروفایل محیطی استاندارد پرداخته شده است که نتیجه آن ارایه منحنی توزیع آماری بروز عیوب مهمات بعد از تحویل‌گیری تا مصرف می‌باشد. در پایان تلاش شده تا با تعریف مجدد و به‌کارگیری رویکردهای مدیریت زمان در سطوح مختلف (مرحله جا افتادگی، مرحله عمر طبیعی و مرحله فرسایش) و همچنین طراحی آزمایشات مورد نیاز طی مراحل مختلف عمر، امکان بهبود مصرف و ذخیره‌سازی مهمات به نحو مؤثری فراهم شود.

کلیدواژه‌ها