طراحی یک مدل تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های تعمیراتی؛ مطالعه موردی یک سازمان نظامی ایرانی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

سازمان‌های نظامی با پیشرفت تکنولوژی از تسلیحات و ادوات مدرن و پیچیده‌ استفاده می‌کنند، به‌منظور افزایش سطح دسترسی و قابلیت اطمینان و افزایش توان رزمی ادوات و یگان‌های خود ملزم به استفاده از سیستم‌هایی با قابلیت اطمینان و انعطاف‌پذیری بالا هستند. از طرفی، ارتباط فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات با فعالیت‌های محوری سازمان‌ها، موجب شده است که این فعالیت‌ها از اجزا و ارکان اصلی در هر سازمان به‌حساب آید. از طرف دیگر، از جمله مسائلی که امروزه سازمان‌ها با آن درگیر هستند، تصمیم‌گیری برای برون‌سپاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات است. در کنار تمام مزایایی که برای برون‌سپاری ذکر می‌شود، نمی‌توان با این امر همانند نسخه‌ای واحد برای تمام سازمان‌ها برخورد نمود. تا کنون اهم کارهای انجام شده در زمینه برون‌سپاری، تنها به بیان معیارها و ملاحظات ناظر بر آن و مراحل و گام‌های انجام موفق برون‌سپاری پرداخته‌ است. هدف این مقاله، ارائه یک مدل تصمیم‌گیری برای برون‌سپاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات اقلام خودرویی، در یک سازمان نظامی ایرانی است. این مدل، با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه­ای3، توسعه یافته و در گردآوری اطلاعات مورد نیاز از تکنیک‌هایی نظیر مصاحبه، مطالعه کتب، مقالات و مستندات مرتبط و جستجوی اینترنتی و تهیه پرسش‌نامه استفاده شده است. این مدل با پاسخ به این سوال که " آیا فعالیت‌های نت در داخل سازمان باید صورت پذیرد یا در خارج آن؟"، به‌عنوان یک سیستم پشتیبان در تصمیم‌گیری مدیران عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها