ارائه یک چارچوب مبتنی بر سیستم‌های چندعاملی برای هماهنگ‌سازی بلادرنگ در زنجیره‌تأمین

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی صنایع

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

امروزه هر سازمانی و در هر ابعادی به مدیریت مؤثر زنجیره تأمین نیاز مبرم دارد. یکی از کلیدی‌ترین مسائل مطرح در سیستم مدیریت زنجیره تأمین، هماهنگ‌سازی فرآیندهای درون و بیرون سازمانی می‌باشد. ابزارهای مدرن هوش مصنوعی همچون سیستم‌های چندعاملی، این قابلیت را دارند که برمبنای منطق و شعور تصمیم‌گیری عامل انسانی، به شکل روبات‌های نرم‌افزاری هوشمند و خودمختار، با تبعیت از مکانیزم تفکر و استدلال انسانی و بر مبنای دانش موجود و آنچه که در عمل از محیط پیرامون می‌آموزند، چرخه حیات یک سیستم را به دست گیرند و با تعامل و مذاکره، سیستم را به‌صورت بلادرنگ اداره نمایند. در این مقاله چارچوب مفهومی سیستم عملیاتی موردنظر با ارائه جزئیات و مراحل شبیه‌سازی و پیاده‌سازی یک سیستم چندعاملی هماهنگ‌سازی زنجیره تأمین ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها