مروری بر کاربردهای محاسبات نرم در مدیریت زنجیره تأمین

نویسنده

مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

امروزه برای شرکت­های جهانی به وضوح مشخص شده که مدیریت زنجیره تأمین، یکی از شایستگی­های محوری هر سازمان برای رقابت در بازار است. استراتژی­های سازمانی عمدتاً بر بهبود سطح خدمات به مشتریان و همچنین کاهش هزینه­های عملیاتی به منظور حفظ حاشیه سود تمرکز دارد. لذا عملکرد زنجیره تأمین، توجه محققان و پژوهشگران این حوزه را به خود جلب نموده است. انواع روش­ها و تکنیک­های محاسبات نرم ازجمله منطق فازی و الگوریتم ژنتیک به منظور بهبود اثربخشی و کارآیی در حوزه­های مختلف مدیریت زنجیره تأمین به کار گرفته شده­اند. در همین حال، تعداد فزاینده­ای از مقالات منتشر شده در رابطه با موضوعات مرتبط مورد بحث قرار گرفته است. هدف این مقاله، خلاصه نمودن یافته­ها با مرور سیستماتیک مقالات پژوهشی موجود، در زمینه کاربرد روش­ها و تکنیک­های محاسبات نرم در مدیریت زنجیره تأمین است. برخی از حوزه­های مدیریت زنجیره تأمین که در مقالات بررسی شده کمتر به آنها پرداخته شده است، نظیر مدیریت ارتباط با مشتری و لجستیک معکوس به عنوان تحقیقات آتی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها