ارائه مدلی برای ارزیابی و تصمیم گیری در مورد کالاهای بلااستفاده

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

در این مقاله به ارائه مدلی برای لجستیک معکوس در کمک به سازمان­ها برای تصمیم­گیری در خصوص کالاهای در حال استفاده پرداخته شده است. در این مدل پس از تعیین شاخص­های موثر در ارزیابی و اوزان هر یک از آنها که در فرآیند تصمیم گیری تاثیرگذار می باشند، با استفاده از مدل پیشنهادی، به دسته­بندی کالاها پرداخته و با اختصاص آنها به طبقات تعریف شده و اخذ تصمیمات مشخص شده برای هر طبقه از کالاها، سعی در کاهش هزینه­های نگهداری، تعمیرات و عملیات سازمان و افزایش توان لجستیکی شده است.

کلیدواژه‌ها