روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

انهدام مهمات و مواد منفجره­ای که در حین تولید، حمل و نقل، انبارداری و یا حتی استفاده معیوب می­شوند، از موارد مهمی است که توجه خاصی را می­طلبد. غرق کردن در آب دریا، سوزاندن، انفجار، مدفون ساختن و تجزیه با روش­های معمول، جزو روش­های انهدام مواد منفجره هستند. غرق کردن در دریا و مدفون­سازی در زمین امروزه با توجه به حساسیت­های زیست محیطی با محدودیت­های فراوان روبروست و روش تجزیه نیز در بسیاری از موارد کاربرد لازم را ندارد و به­همین دلیل سوزاندن و انفجار مواد منفجره از متداول­ترین روش­های انهدام آنهاست. در این مقاله به اصول انهدام با این روش، الزامات عمومی، محدودیت­ها، دستگاه­های الکتریکی مورد نیاز، ظروف مورد استفاده و حساسیت به امواج الکتریکی پرداخته شده است و به­طور مشخص انهدام مهمات حاوی اجزاء خطرناک، مواد منفجره خاص مانند RDX و PENT، باروت و خرج­­های پیشران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها