شناسایی‌ و بررسی‌ نرم‌افزارهای‌ مورد استفاده‌ در سیستمهای‌ لجستیک‌ یکپارچه‌ با تأکید بر ERP

نویسنده

چکیده

اشاره‌ این‌ مقاله‌ بخشی‌ از نتایج‌ پروژة‌ مطالعات‌ علمی‌ و مفهومی‌ لجستیک‌ است‌ که‌ در قالب‌ هسته‌ علمی‌  IT گردآوری‌ و توسط‌ مدیریت‌ پروژة‌ مطالعات‌ علمی‌ و مفهومی‌ لجستیک‌ جهت‌ چاپ‌ در نشریه‌ تدوین‌ شده‌ است‌.   مقدمه‌ رشد غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ فناوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ با تکیه‌ بر توسعه‌ صنایع‌ مختلفی‌ از جمله‌ الکترونیک‌، رایانه‌، مخابرات‌ و... صورت‌ گرفته‌ و بر جنبه‌های‌ مختلف‌ عملکرد سازمانها تأثیرات‌ شگرفی‌ داشته‌ است‌. همزمان‌ با این‌ تغییرات‌، محیط‌ فعالیت‌ سازمانهای‌ مختلف‌ پیچیده‌تر شده‌ و به‌ همین‌ جهت‌ نیاز به‌ سیستمهای‌ مختلفی‌ که‌ بتواند ارتباط‌ بهتری‌ بین‌ اجزای‌ مختلف‌ سازمانی‌ برقرار کرده‌ و جریان‌ اطلاعات‌ را در بین‌ آنها تسهیل‌ کند، افزایش‌ چشمگیری‌ یافته‌ است‌. این‌ سیستمها زمینه‌ای‌ را فراهم‌ آورده‌اند که‌ مدیران‌ بتوانند در تصمیم‌گیریهای‌ مختلف‌ خود از اطلاعات‌ مناسب‌ در هر جا و در زمان‌ مناسب‌ استفاده‌ نمایند. مدیریت‌ موجودی‌ و انبارها، سفارش‌ قطعات‌ و کالاهای‌ نیمه‌ ساخته‌، حسابداری‌، مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ و مدیریت‌ توزیع‌ کالا و خدمات‌، نمونه‌هایی‌ از این‌ سیستمهایند. مدیریت‌ سازمانها نیاز به‌ سیستمهایی‌ دارند که‌ بتوانند با کاهش‌ هزینه‌ها، پشتیبانی‌ بهتری‌ برای‌ سازمان‌ فراهم‌ نمایند. امروزه‌ برای‌ تمامی‌ سازمانها در ابعاد بزرگ‌، متوسط‌ و کوچک‌ مسلم‌ شده‌ است‌ که‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ درست‌ در زمان‌ مناسب‌، می‌تواند مزایای‌ بسیار زیادی‌ برای‌ سازمان‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد، بخصوص‌ در  محیطی‌ رقابتی‌ که‌ سازمانها در ابعادی‌ جهانی‌ در حال‌ فعالیت‌اند.

کلیدواژه‌ها