اطلاعات‌ مورد نیاز مدیران‌ تعمیراتی‌

نویسنده

چکیده

نوشتار حاضر که‌ برای‌ مطالعه‌ مدیران‌ مرتبط‌ با موضوع‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ (نت‌) اقلام‌ نوشته‌ شده‌، در صدد است‌ با تأکید بر مشکلاتی‌ که‌ تعمیرات‌ سازمانها با آنها درگیر است‌، حساسیت‌ ایشان‌ را به‌ لزوم‌ تغییر رویکرد و اصلاح‌ رفتار، نسبت‌ به‌ مدیریت‌ تعمیرات‌، برانگیزد. در این‌ نوشتار، پس‌ از تشریح‌ «تعمیرات‌ سنتی‌» و «تعمیرات‌ نظام‌مند» و بیان‌ اهداف‌ رویکرد نظام‌مند یا سیستمی‌ به‌ تعمیرات‌، برخی‌ کلید واژه‌های‌ تعمیراتی‌ مانند: «قابلیت‌ اطمینان‌، تعمیرپذیری‌، زمان‌ تعمیر و قابلیت‌ دسترسی‌» که‌ یک‌ مدیر تعمیرات‌، نیازمند دانستن‌ آنهاست‌، توضیح‌ داده‌ می‌شود. سپس‌ فرآیند دسترسی‌ به‌ نت‌ نظام‌مند یا سیستم‌ نت‌ تشریح‌ می‌گردد. لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ بر خلاف‌ اکثر منابع‌ و مآخذ تعمیراتی‌ که‌ از زاویه‌ ماشین‌آلات‌ خط‌ تولید، به‌ تعمیرات‌ نگاه‌ کرده‌اند، این‌ مقاله‌ از منظر تجهیزات‌ سرمایه‌ای‌ یک‌ سازمان‌ به‌ موضوع‌ تعمیرات‌ نگریسته‌ است‌. چرا که‌ هم‌ اکنون‌ بخش‌ بزرگی‌ از سرمایه‌های‌ کشور در قالب‌ انواع‌ ماشین‌آلات‌ راهسازی‌ و حمل‌ونقل‌، تأسیسات‌ ساختمانی‌ و انواع‌ خودرو در حال‌ بهره‌برداری‌ است‌ و جا دارد تا نگاهی‌ مستقل‌ به‌ موضوع‌ نگهداری‌ و تعمیر این‌ سرمایه‌های‌ عظیم‌، داشته‌ باشیم‌.

کلیدواژه‌ها