سیستم‌ مدیریت‌ لجستیک‌ یکپارچه‌؛ ساختار و مطالعه‌ موردی‌

نویسنده

چکیده

سیستم‌ مدیریت‌ لجستیک‌ برای‌ شرکت‌های‌ توزیع‌کننده‌ و خرده‌ فروش‌ به‌ منظور بقاء در محیطی‌ رقابتی‌ و فشرده‌ ضروری‌ و مهم‌ است‌. بقای‌ این‌ گونه‌ شرکت‌ها در رویداد به‌ اصطلاح‌ «انقلاب‌ توزیع‌» مهمترین‌ نکته‌ تلقی‌ می‌شود. مدل‌ لجستیک‌ ارائه‌ شده‌ در این‌ مقاله‌ اجزای‌ اصلی‌ سیستم‌، روابط‌ فی‌مابین‌ و فلسفة‌ هدایت‌ آنها را در بر می‌گیرد. از آنجا که‌ اکثر شرکت‌ها، زنجیرة‌ تأمین‌ نسبتاً بزرگی‌ ندارند، هماهنگی‌ و اشتراک‌ با سایر شرکاء اجتناب‌ناپذیر می‌شود. علاوه‌ بر این‌ همکاری‌های‌ دو جانبه‌ و چند جانبه‌ و استفادة‌ از امکانات‌ سایرین‌ نقش‌ مهمی‌ در فائق‌ آمدن‌ بر مشکلات‌ مدیریت‌ لجستیک‌ داشته‌ و امکان‌ ارائه‌ خدمات‌ مطلوب‌ را فراهم‌ می‌آورد. اثبات‌ کارآمدی‌ این‌ مدعا نیز در نتایج‌ نظرسنجی‌ مندرج‌ قابل‌ مشاهده‌ است‌. یکی‌ از مباحث‌ اجتناب‌ناپذیر در آینده‌ استفادة‌ بیشتر از فناوری‌ اطلاعات‌ به‌ منظور افزایش‌ کارآیی‌ صنعت‌ توزیع‌ است‌. تأمین‌ کنندگان‌ و خرده‌ فروشانی‌ که‌ همچنان‌ کارگر محور بوده‌ و بر روشهای‌ سنتی‌ تکیه‌ دارند، باید هر چه‌ سریعتر به‌ فناوری‌ مناسب‌ روی‌ آورده‌ و در جهت‌ رفاه‌ مشتری‌ اقدام‌ نمایند. سیستم‌های‌ اتوماسیون‌ فروشگاه‌ها که‌ بر پایه‌ سیستم‌های‌ نقطه‌ فروش‌ و سیستم‌ سفارش‌دهی‌ الکترونیکی‌ بنا می‌شوند، ابزار مهمی‌ در تقویت‌ کارآیی‌ لجستیک‌ به‌ شمار می‌روند. به‌ غیر از اینها، سطح‌ خدمات‌، یکپارچه‌سازی‌ فناوری‌ اطلاعات‌ و مدیریت‌ لجستیک‌ را می‌طلبد. چنین‌ یکپارچه‌سازی‌هایی‌، شرکتها را قادر می‌سازد تا در هزینة‌ نیروی‌ انسانی‌ صرفه‌جویی‌ کرده‌ و در عین‌ حال‌ دقت‌ و سرعت‌ خدمات‌ را افزایش‌ و قیمت‌ آن‌ را کاهش‌ دهند. همچنین‌ با مطالعة‌ این‌ مقاله‌ می‌توان‌ دیدگاه‌ مناسبی‌ در خصوص‌ فعالیت‌ تایوان‌ در مدیریت‌ لجستیک‌ بدست‌ آورد. در هر حال‌ موقعیت‌ مناسب‌ در این‌ رشته‌ به‌ طور خلاصه‌ با عواملی‌ از قبیل‌، برنامه‌ریزی‌ مناسب‌ لجستیکی‌، طراحی‌ نظام‌ توزیع‌ مناسب‌، انتخاب‌ صحیح‌ محصولات‌ تأمین‌ کنندگان‌، روابط‌ و شراکت‌ تجاری‌ با سایر فعالان‌، تحلیل‌ مناسب‌ از سرمایه‌گذاری‌ لجستیکی‌، حذف‌ مشکلات‌ مدیریت‌ لجستیک‌، تعهد بالای‌ مدیران‌ و ارتقای‌ مداوم‌ سیستم‌ ارتباط‌ تنگاتنگی‌ دارد

کلیدواژه‌ها