بستر سیستمی‌ سماپل‌ برای‌ لجستیک‌

نویسندگان

چکیده

لجستیک‌ یکی‌ از ارکان‌ مهم‌ هر سازمان‌ است‌ و نقشی‌ اساسی‌ در هماهنگی‌ بخش‌های‌ مختلف‌ سازمان‌ بر عهده‌ دارد. این‌ امر مخصوصاً در سازمان‌های‌ فراشرکتی‌ مشهودتر است‌. در این‌ مقاله‌ سماپل‌ (سیستم‌ اطلاعات‌ پایه‌ لجستیک‌) به‌ صورتی‌ ساده‌ و روان‌ معرفی‌ شده‌ است‌. طبق‌ این‌ روش‌ اطلاعات‌ پایه‌ و مشترک‌ سازمانی‌ در ارتباط‌ با کالا در فعالیت‌های‌ مرتبط‌ (تعمیرات‌، حمل‌ونقل‌، آماده‌ نگهداری‌ و سایر فعالیت‌های‌ لجستیکی‌) مد نظر قرار گرفته‌ و تحت‌ یک‌ بستر سیستم‌ اطلاعاتی‌ طراحی‌ و ایجاد شده‌ است‌، نتایج‌ ذیل‌ حاصل‌ پیاده‌ سازی‌ این‌ سیستم‌ است‌: الف‌ ـ حداقل‌ 40 درصد کاهش‌ در هزینه‌های‌ عملیاتی‌؛ ب‌ ـ افزایش‌ بهره‌ وری‌ به‌ موجب‌ ایجاد: * زبان‌ مشترک‌ سازمانی‌؛ * بستر سیستمی‌ و اطلاعاتی‌؛ * حافظه‌ اجتماعی‌؛

کلیدواژه‌ها