بررسی‌ لجستیک‌ سپاه‌ امیرالمومنین‌ (ع) ـ جنگ‌ صفین حمل‌ونقل‌ (ترابری‌) (قسمت دوم)

نویسنده

چکیده

در جنگ‌ صفین‌ همچون‌ دیگر جنگهای‌ مهم‌ تاریخ‌، امر حمل‌ونقل‌ نیروها و امکانات‌ برای‌ هر دو طرف‌ از اهمیت‌ بالایی‌ برخوردار بوده‌ است‌. در این‌ بخش‌ از مقاله‌، ابتدا وسائل‌ حمل‌ونقل‌ رایج‌ در آن‌ عصر و نوع‌ بکارگیری‌ آن‌ در سپاه‌ امیرالمؤمنین‌ (ع)  را مورد بحث‌ قرار می‌دهیم‌ و سپس‌ به‌ احداث‌ پل‌ موقت‌ بر روی‌ رود فرات‌ به‌ منظور عبور سپاه‌ عظیم‌ آن‌ حضرت‌ می‌پردازیم‌.

کلیدواژه‌ها