سیر تحول‌ تاریخی‌ لجستیک‌ بخش‌ اول‌

نویسنده

چکیده

به‌ منظور شناخت‌ هر چه‌ بهتر لجستیک‌ و اهمیت‌ آن‌ در عملیات‌ نظامی‌ لازم‌ است‌ تا نگرشی‌ جامع‌ از لجستیک‌ و تحولات‌ عمده‌ آن‌ داشته‌ باشیم‌. در این‌ راستا و برای‌ تبیین‌ تأثیر نقش‌ لجستیک‌ در موفقیت‌ هر واحد رزمی‌ و همچنین‌ آشنایی‌ خوانندگان‌ با سیر تحول‌ تاریخی‌ لجستیک‌ در جهان‌ و ایران‌، سلسله‌ مقالاتی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ بخش‌ اول‌ آن‌ به‌ بررسی‌ اجمالی‌ تحولات‌ لجستیک‌ تا قرن‌ بیستم‌ میلادی‌ اختصاص‌ دارد.

کلیدواژه‌ها