حمـل‌ و نقـل‌ در دنیـای‌ امـروز بخش‌ اوّل‌

نویسنده

چکیده

حمل‌ و نقل‌ بخشی‌ از فعالیتهای‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ با افزایش‌ رفاه‌ انسان‌، تغییر موقعیت‌ جغرافیائی‌ کالاها و اجناس‌ مرتبط‌ می‌باشد. این‌ فعالیت‌ می‌تواند شامل‌ انتقال‌ مواد خام‌ به‌ مکانی‌ باشد که‌ به‌ راحتی‌ ساخته‌ می‌شود و یا انتقال‌ کالای‌ ساخته‌ شده‌ به‌ مکانهائی‌ که‌ مصرف‌کننده‌ می‌تواند از آنها بهترین‌ استفاده‌ را بنماید، باشد. حالت‌ دیگرآن‌، انتقال‌ افراد (مصرف‌کننده‌ها) به‌ مکانهائی‌ است‌ که‌ آنها می‌توانند از خدماتی‌ که‌ در دسترس‌ آنها قرار می‌گیرد، بهره‌مند شوند مانند، انتقال‌ بیمار به‌ بیمارستان‌، انتقال‌ افراد به‌ مراکز تفریحی‌، انتقال‌ جوانان‌ به‌ مراکز تحصیلی‌، و غیره‌. در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ تا موضوع‌ حمل‌ و نقل‌ از ابعاد مختلف‌ بررسی‌ شده‌ و اهمیت‌ آن‌ به‌ طور کامل‌ روشن‌ شود.

کلیدواژه‌ها