مسئله مسیریابی کمان ظرفیت دار: الگوریتم ها و کاربردها

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

2 مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

چکیده

مباحث مربوط به حمل و نقل یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه تحقیق در عملیات می‌باشد. شرکت­ها و مؤسسات حمل و نقل، اغلب هزینه‌های زیادی را صرف فعالیت‌های حمل و نقل می‌نمایند. این فعالیت­ها نه تنها می‌بایست در زمان مناسب انجام شوند بلکه به­طور متناوب نیز تکرار شوند. از این­رو یافتن روش‌های بهینه یا نزدیک به بهینه برای مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر سیستم‌های حمل و نقل از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از مباحث مربوط به حمل و نقل که در سال­های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است، مسئله مسیریابی کمان می‌باشد. محققان سعی نموده‌اند با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌های موجود در کاربرد­های واقعی، مدل‌ها و روش‌های حل متنوعی را برای این دسته از مسائل توسعه دهند. در این مقاله ضمن بررسی پیشینه مسائل مسیریابی کمان به­ویژه یکی از انواع این­گونه مسائل یعنی مسئله مسیریابی کمان ظرفیت­دار، کاربردها، انواع مدل­ها و روش­های حل مسئله مذکور مورد مطالعه قرار می­گیرد. هدف مقاله نیز تشخیص ویژگی­های مهم مسئله مسیریابی کمان ظرفیت‌دار، ارائه چارچوبی برای طبقه‌بندی و خلاصه نمودن تجربیات محاسباتی مرتبط و هم­چنین ایده­هایی برای تحقیقات آتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها